Időkeret: 
A modul feldolgozása kitölti a tanévet. Havi egy ZölDÖK-gyűlés és egy megvalósított program javasolt.
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A ZölDÖK megalakításával egy olyan új csoport jön létre az iskolában, akiknek az a feladata, hogy az iskolai diákönkormányzat tevékenységét kiegészítése: az iskolarádió műsorain keresztül hangsúlyosabbá tegye a környezettudatosabb szemléletmódot, megismertesse a tanulókat a mindennapi életben is alkalmazható környezetbarát tevékenységekkel és a „zöld” jeles napokkal. A ZölDÖK megalakulásnak és működésének feltételei: - elkötelezett pedagógusok, - 10-15 fő érdeklődő, felső tagozatos diák - éves munkaterv készítése Célok/részcélok: Az állampolgári kompetenciák erősítése. Ökoszemlélet érvényesítése. Önálló ismeretszerzés és az ismeretek feldolgozása tanári segédlettel. Együttműködés, közös döntéshozatal. IKT eszközök használata. Kritikus gondolkodás, kifejezőkészség fejlesztése. Szociális és természettudományi kompetenciák fejlesztése.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.