Időkeret: 
1 hónapon keresztül egyéni időbeosztással a következő ütemek szerint: modulmegnyitóra 25 perc, modul megvalósítására 7x45 perc, műalkotásokból kiállítás kialakítására 45 perc, kiállítás megnyitójára 20 perc, modul zárása és értékelése 45 perc
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul megvalósulása során tanulóink megismerkednek egy hazai fás társulás szerkezetével, jellegzetes növényeivel és állataival, csoportmunkában, a lehető legtöbb tantárgyat bevonva a megismerés folyamatába. Célok/részcélok: Fenntarthatóságra nevelés, élőhelyek és élőlények tisztelete, érzékenyítés. Kulcskompetenciák fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Szociális kompetenciák fejlesztése  együttműködés a csoport tagjaival, kommunikációs készségek fejlesztése. Értékelés – önértékelés fejlesztése.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.