<

Megjelent

A digitális írástudás gyermekkori megalapozása

A 21. század információs társadalmában a személyi számítógépek már az óvodában is megjelentek, a Nemzeti alaptanterv pedig előírja az alsó tagozaton az informatikai ismeretek elsajátítását. Fontos, hogy a 3–10 éves gyermekeket oktató-nevelő pedagógusok is felkészültek legyenek a digitális írástudás gyermekkori megalapozására. Az Országos Közoktatási Intézet Gyermekinformatika Szakmai Műhelyének pedagógusai az elmúlt években módszertani fejlesztéseikkel segítették az infokommunikációs technológiákat használó innovatív pedagógiai gyakorlat meghonosodását, elterjesztését. E kötet munkájukhoz kapcsolódóan ad gyakorlati útmutatást ahhoz, hogy az érdeklődő pedagógusok valóban gyermekközeli, képesség- és készségfejlesztést szolgáló, játékos formában illeszthessék az informatikát oktatói-nevelői munkájuk mindennapjaiba.

Az informatikai alapismeretek kisgyermekkori oktatásának támogatását felvállaló kötet megvásárolható könyvesboltunkban, illetve honlapunkon olvasható elektronikus formátumban is. Ha a Gyermekinformatika Szakmai Műhelyről többet szeretne megtudni, lépjen tovább az OKI gyermekinformatikai oldalára.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.