• azokat a szakképesítéseket (azonosító számmal), amelyekre a befogadó nyilatkozatot kérik,
  • az intézmény adatait,
  • nyilatkozatot,
  • a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély másolatát.

Az igénylő lapot és a nyilatkozatot kérjük a korosi.agnes@ofi.hu e-mail címre, valamint postai úton (eredeti aláírással és bélyegzővel) az EKE - OFI Vizsgacentrum címére (1581 Budapest, Pf.: 14) elküldeni.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.