Időkeret: 
3 x 45 perc (1 alkalom)
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul megvalósítása során vegyszermentes veteményes alakítunk ki az iskola területén. A résztvevő gyerekek a modul során megtanulják az egészséges táplálkozást szolgáló kiskertek létrehozásának lépéseit. A műveletek elsajátításával, a növények gondozásával olyan növénytermesztési ismeretekre tehetnek szert a tanulók, amelyeket a későbbiekben hasznosítani tudnak. (3x45 perc alatt tervezés, előkészítés, ültetés) Célok/részcélok: A vegyes kultúrás kertben, a növényi kölcsönhatások érvényesülésével, a zöldségfajták szomszédsági kapcsolatait, a növények magasságát és tenyészidejét szem előtt tartva igazi biokert kialakítása a cél. Az ökológiai, tudatos, komplex, szemléletmód elősegítése. Figyelem felhívása a vegyszermentes zöldségfélék termesztésére, fogyasztására. A nem hagyományos ágyásos, hanem négyzetrácsos ültetésben az egymás mellett élő növények szorosabb kapcsolatban állásának megismertetése. A tanulókban tudatosuljon, hogy a haszonnövények hatással vannak egymásra, és a gondosan termesztett növények számunkra is jobbak. Tudatosuljon az élelmiszer megtermelhetősége, a hazai termesztésű, ellenőrizhető eredetű zöldségek, gyümölcsök értéke, az egyes gyógy- és fűszernövények hatása. Gyakorolják a kertművelést.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.