Javasolt évfolyam: 
Időkeret: 
6 x 45 perc (4 x 45 perc egy blokkban – terepen, az 1. és 6. 45 perces foglalkozás az iskolában)
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: Az ember és a természet közötti kapcsolat egyik megnyilvánulása a vadgazdálkodás. Utánajárunk, hogyan zajlik mindez lakókörnyezetünkben. Célok/részcélok: A pedagógus irányításával önálló ismeretszerzésre ösztönözzön, A részvevő diákok tapasztalat útján ismerkedjenek az ember és a természet kapcsolatával A csoportban végzett tevékenység során fejlődjön a tanulók kooperatív képessége A tanulók természettudatos életmódjának alakítása

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.