Javasolt évfolyam: 
Időkeret: 
6 óra
Leírás / Célok: 
  • A műalkotások értékelése és élvezete iránti igény kialakítása. A kulturális kifejezés sokféleségének megláttatása. A művészetek egyes területeinek megismerésével váljanak nyitottabbá annak befogadására és kreatív megélésére is. Annak tudatosítása, hogy az emberek származásuk, kultúrájuk, értékrendjük alapján ugyan különböznek egymástól, de emberi mivoltukban egyenrangúak.
  • Az esztétikai érzék fejlesztése. A kulturális élet iránti érdeklődés felkeltése.
  • Fejlődjön az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára való képességük.
  • Fejlődjön verbális kifejezőkészségük, nyelvi kultúrájuk az információk, adatok gyűjtése, rendszerezése során.
  • A csoportmunka során képesek legyenek kooperatív munkára, törekedjenek az elfogadásra, együttműködésre. 
Részmodulok: 
  1. részmodul: Párizs nevezetességei ​Notre-Dame, Euro Disneyland
  2. részmodul: Párizs nevezetességei – Louvre, Eiffel - torony
  3. részmodul: A francia konyha
Tartalmi fókusz Tan-Tan: 
Tartalmi fókusz Szociális kompetenciák: 
Fejlesztési fókusz NAT: 
Alkalmazott munkaformák: 

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.