Indri Dániel | 2014. jan. 22.

Témavezető, kapcsolattartó: Katona Erzsébet


Első témaegység: Az új akkreditációs eljárás szakmai elemeinek tervezése, kidolgozása, a képzések felülvizsgálata

 

Elvégeztük a konzorciumi partnerek által korábban fejlesztett, akkreditált pedagógus-továbbképzések felülvizsgálata és esetleges megújítása. E tapasztalatok és más továbbképzések tartalmi vizsgálata alapján javaslatokat teszünk a továbbképzések akkreditálásához kapcsolódó űrlap (alapítási kérelem) és eljárásrend tartalmi szempontú megújítására. Az új eljárást az Oktatási Hivatal dolgozza ki.

Ez a feladat 2013 áprilisában lezárult. Javaslatot tettünk az Oktatási Hivatalnak a pedagógus-továbbképzések tartalmi megújítására.

 

Második témaegység: Új pedagógus-továbbképzések fejlesztése, képzők képzése

 

A felülvizsgálat tapasztalatai és a szakirodalom tanulmányozása alapján kialakítottuk képzésfejlesztési koncepciónkat és meghatároztuk a fejlesztendő körét. A koncepció lényege a folyamatos szakmai fejlődés támogatása, amelynek a továbbképzés lényeges, de nem kizárólagos eleme. A továbbképzéseket részben belső fejlesztésben, részben K+F szerződések keretében fejlesztjük. Mindegyik továbbképzéshez kapcsolódik egy online felület, amely a résztvevők kommunikációját, együttműködését szolgálja, és hozzáférést biztosít a képzés anyagához akkor is, ha az jelenléti formában valósul meg. A tantárgyi továbbképzések blended formájúak, azaz részben távoktatásosak, szerkezetük egységes, és a közös tananyagtartalom biztosítja, hogy a több tantárgyból képzést végző pedagógusoknak csak az első alkalommal kell elvégezniük a közös részt. Minden képzéshez biztosítunk annyi képzőt, amennyire a projektidőszakban szükség lehet, de egy-egy csoportot biztosan felkészítünk. A képzések az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kft. szervezésében valósulnak meg a projekt megvalósításának időszakában.

Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.