A Magyarországon 1985 óta működő szaktanácsadói rendszer szabályozása és működtetése a 2000-es években sokat változott. A pedagógiai szakmai szolgáltatások tartalmára, továbbá az e feladatokat ellátó szervezetek működésére vonatkozó jogi szabályozás 20101-ben, 20122-ben és 20153-ben is módosult. E változások bővítették a közoktatási rendszer szereplői számára elérhető szaktanácsadási területeket, és alapot teremtettek a fejlesztési programok szakmai támogatásához. 

A témaegység célja a 48/2012-es EMMI rendelet 10-13.§-aiban meghatározott, országos pedagógiai- szakmai szolgáltatás keretében megszervezendő, a projektben tematikus, illetve szervezeti szintű szaktanácsadásnak nevezett szaktanácsadói támogatás jellemzőinek és megvalósítási módjainak kidolgozása volt. E szaktanácsadási területekhez tartozik a nemzetiségi nevelést, a hátrányos helyzetű gyermek/tanuló nevelését és a pedagógiai mérés-értékelést, az intézményfejlesztést támogató, a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő, a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló szaktanácsadás.

A fejlesztés folyamata
A tematikus szaktanácsadók – szakterületüktől függetlenül – jellemzően nem egy pedagógussal dolgoznak (mint a tantárgygondozók), hanem pedagógusok csoportjaival. Bármely szaktanácsadói szakterületen ugyanis csak akkor várható tartós változás (fejlődés), ha az egész intézmény képes a változásra. A szervezeti szintű szaktanácsadás során a projektben lehetőség volt arra, hogy egy intézményt az adott problémára szerveződő szaktanácsadói csoport látogasson meg, vagy legalább a különböző szakterületi szaktanácsadók konzultáltak egymással a látogatás kapcsán. E feladatra egy 30 órás akkreditált képzésben4 készültek föl a szaktanácsadók, ahol valódi intézményi problémákkal foglalkoztak, heterogén, együttműködő csoportokban. 

Eredmény
A csoportos látogatás többlete abban rejlik, hogy az intézmény egyszerre sok választ kap összetett problémáira. Például annak feltárásában, hogy egy iskolában a kompetenciamérések eredményei miért nem az elvárások szerint alakulnak, a mérés-értékelési szaktanácsadón kívül az intézményfejlesztési vagy a tehetséggondozással foglalkozó és még a konfliktuskezelési szaktanácsadó részvétele is hasznos lehet. A szaktanácsadók együttműködése mintát ad az intézményeknek is a problémák komplex megközelítésére, az együttműködésre.

1Az oktatási és kulturális miniszter 8/2010. (III. 2.) OKM rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet módosításáról
248/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
3Az emberi erőforrások minisztere 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról
4Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű tanácsadásra interprofesszionális csoportokban

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.