Az oktatás eredményességével kapcsolatban egyre fontosabbá válik a pedagógusképzés minősége, amelyen belül jelentős szerepe van a pedagógus-továbbképzések hatékonyságának. Az Európai Uniónak abban a 2012-ben megjelent dokumentumában, ami a pedagógusok és a diákok tanulási eredményességének a kapcsolatával foglalkozik (Supporting, 2012), megfogalmazták, hogy a pedagógus-továbbképzésnek lehetőséget kell biztosítani a következők megismerésére és alkalmazására:

  • a korszerű szaktárgyi tudás (új eredmények a tudományterületen);
  • a reflektív gondolkodás, reflektív gyakorlat;
  • a kutatási eredmények tanulságai;
  • a fejlesztő értékelés;
  • a tanulás várható és tényleges eredményének azonosítása;
  • a hatékony inkluzív módszerek; 
  • a tanulóközpontú pedagógiai módszerek;
  • szabad hozzáférésű internetes tananyagok és IKT;
  • a tantestület egészére vonatkozóan a tantervi változások alkalmazása; 
  • valamint gyengébben teljesítő testületekben a hatékonyság növelése.

A fejlesztés 

Az új továbbképzések fejlesztését legalább három főből álló munkacsoportok a korábban kidolgozott koncepció mentén, közös sablonok használatával, folyamatos konzultáció és ellenőrzés mellett, szakmai műhelyek során egyeztetve végezték. A fejlesztés csomagban történt, vagyis az alapítási kérelmen kívül minden képzéshez tartozik egy képzői kézikönyv és egy résztvevői munkafüzet, az előadások diái és az esetleges további segédanyagok a képző számára. A fejlesztési folyamat a külső szakemberek esetében tartalmazta a próbaképzést és a képzők felkészítését is. A belső fejlesztések esetében próbaképzés nem volt, a képzők felkészítése nyújtott lehetőséget a képzési anyag finomhangolására.

Eredmények
A projekt keretében 53 akkreditált pedagógus továbbképzés jött létre, ezek túlnyomó többsége blended, azaz részben távoktatásos. A képzésekről való tájékozódást online, lapozható katalógus segíti. A kifejlesztett képzések nagy részéhez a képzők felkészítése is megtörtént, így minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy – igény esetén – a pedagógusok részt vehessenek a projektben fejlesztett pedagógus-továbbképzéseken.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.