A pedagógiai munka eredményességével foglalkozó kutatások szerint a szakmai továbbképzések akkor eredményesek, ha a pedagógusok a tanultakat beépítik gyakorlatukba, és ennek hatására javul a tanulók eredményessége, motivációja, jólléte. Ezen elvárásoknak megfelelően időszerűvé vált a pedagógus továbbképzések jegyzékében (PedAkkred) elérhető pedagógus-továbbképzések, illetve az egész pedagógus-továbbképzési rendszer megújítása, ezen belül a képzési kínálat szélesítése. A projekt e részegységének célja a konzorciumi partnerek által korábban akkreditáltatott képzések felülvizsgálata, lehetőség szerinti megújítása, illetve a felülvizsgálatok alapján fejlesztési javaslatok megfogalmazása a PedAkkred rendszer tartalmi és formai megújítására volt. A képzések tartalmi és formai megújításának alapját az alábbi szakmai szempontok adták. 

A pedagógus-továbbképzések

  • legyenek gyakorlatiasak, és épüljenek a résztvevők előzetes tudására;
  • a jelenleginél hatékonyabban épüljenek be a pedagógusok napi munkájába;
  • disszeminációjuk ne csak a résztvevők körére terjedjen ki;
  • a kínálatban jelenjenek meg markánsan a blended, azaz részben távoktatásos képzések¸
  • szaporodjék a kihelyezett, az oktatási intézményben megszervezett képzések száma.

A fejlesztés
A projekt munkatársai kb. 70 pedagógus-továbbképzést vizsgáltak meg egy közös, a projekt keretében kidolgozott szempontrendszer szerint. Ezek összesítésével készült a rendszer tartalmi és formai megújítását szolgáló javaslatok listája. A felülvizsgálat feltárta, hogy az akkreditált képzések megújítása, átdolgozása helyett érdemesebb új képzések fejlesztésébe fogni, így az eredetileg tervezett 30 új pedagógus-továbbképzés helyett 53 született.

Eredmény
A pedagógus-továbbképzés rendszer tartalmi és formai megújítását szolgáló javaslatokról tanulmány született (dr. Hunya Márta és Katona Erzsébet (2013): Javaslatok a pedagógus-továbbképzési rendszer megújításához), amelyet megkapott a konzorciumot vezető és a PedAkkredet működtető Oktatási Hivatal. A felülvizsgálat tapasztalatai alapján valósult meg a projekt későbbi fázisában az újonnan fejlesztett képzések kidolgozása.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.