wadmin | 2009. jún. 17.

www.oki.hu

Ha egy csütörtöki napon délelőtt tíz és délután kettő között valaki az OKI honlapjára téved, érdemes néhány pillantást vetnie az alábbiakra. Hogy miért csütörtökön és miért tíz és kettő között, arról még szó lesz.

A Helyi piactérről már többször írtunk, most azonban, hogy már kezd élettel megtelni, érdemes újra rápillantani. Reményeink szerint hamarosan igazi antik agora válik ebből a rovatból, fontos szellemi értékek kirakodóvására, ahol az árus nyeresége nem az anyagi haszon, hanem az, hogy ezeket az értékeket minél szélesebb, értő közönség számára teheti hozzáférhetővé. Ha megszemléljük az első három portékát a piactéren, azok igazolni látszanak elképzeléseinket. Az első, a Palatábla projektum vajdasági magyar kezdeményezés; célja a jugoszláviai magyar- és történelemtanárok megismertetése a számítógép felhasználásának lehetőségeivel az oktatásban. A program tervbe vette diákoknak és tanároknak egyaránt szóló CD-ROM megjelentetését és egy a magyarországi Sulinet-Írisz-hez hasonló vajdasági honlap létrehozását. A kezdeményezés szakmai színvonala és a Vajdaságban együtt élő népek iránti nyitottsága példaértékű. A második, az Ökoiskolák Hálózata, amely minden magyarországi közoktatási intézmény számára nyitott. Alapeszméje a fenntartható fejlődés. Tagjai olyan iskolák, amelyeknek "pedagógiai programjában központi szerepet töltenek be a fenntarthatóság pedagógiai értékei, a környezeti nevelés, az egészséges életmódra nevelés és a részvételi demokráciára nevelés". A harmadik, Ödön a könyvtárutazó honlapja anyanyelvi tehetséggondozó program kisiskolásoknak. Ödön egy meghatározhatatlan (egy mackó és egy kedélyes tudósember tulajdonságait szerencsésen ötvöző) virtuális lény, aki felajánlja barátságát a gyerekeknek: ez a barátság játékos közös olvasást és feladatmegoldást jelent. A fentiekről a piactéren bővebben olvashat a látogató. Újdonságokkal továbbra is az upsz@matavnet.hu e-mail címen, illetve a 331-4428-as telefonszámon lehet jelentkezni.

Honlapunkon rendszeresen jelennek meg oktatással kapcsolatos EU-dokumentumokról szóló cikkek, elemzések. Úgy érezzük, a pontosabb és mélyebb tájékozódás igényét azzal szolgálhatnánk, ha magukat a dokumentumokat is hozzáférhetővé tennénk magyar nyelven. Elsőként az 1999. decemberében megjelent eEurope programtervezetet adjuk közre Komenczi Bertalan kapcsolódó tanulmányával. Az akcióterv 2002-ig szól; alapgondolata: "információs társadalmat mindenkinek". A továbbiakban szeretnénk hónapról hónapra újabb európai alapdokumentumokat elérhetővé tenni.

A nyár elmúltával a világháló oktatással kapcsolatos része is újra felélénkült, érdemes tehát legalább hetente körülnéznie újdonságok után kutató látogatóinknak honlapunk internet-ajánlói között. Elsőként az Európai iskolai hálózatnak (European Schoolnet) a speciális szükségletűek oktatásával foglalkozó rovatát szeretnénk kiemelni. A lap esettanulmányokat és fejlesztési példákat közöl a gyógypedagógia és a speciális igényűek oktatásának minden területéről. A hónap témájaként a siketek oktatásának speciális kérdéseiről olvashatunk.

Szintén érdeklődésre tarthat számot az oktatási és képzési programok koordinációját végző Tempus Közalapítvány honlapja, ahol pályázatok és kiadványok bőséges kínálatát találjuk. A Tempus Iroda magyar és angol nyelvű honlapja mellett itt találjuk a Socrates Nemzeti Iroda honlapját is, amely a 2001-es pályázatokról és kiadványokról, rendezvényekről is tudósít. Megtaláljuk itt a Comenius-program honlapját, amely a közoktatás fejlesztését tűzte ki céljául, az Erasmus-program lapját, amely a felsőoktatással kapcsolatos programokról ad tájékoztatást, a Leonardo Nemzeti Iroda lapját, amely a szakképzés területére kalauzol minket. A Grundtvig oldala a felnőttoktatási formákról számol be az élethosszig tartó tanulás támogatásának céljából. A Ceepus-program a közép-európai felsőoktatási csereprogramokat bonyolítja, az ECP (Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont) honlapja pedig az aktuális pályázatokról, programokról, együttműködési és álláslehetőségekről ad tájékoztatást. Mindemellett a kezdőlapról jutunk el az ESC - a 12 Európai Tanulmányi Központ - programjaihoz is, illetve azok számára, akik a Tempus, Erasmus és Ceepus program valamelyikében részt vettek, az Alumni for Europe állásbörzéje kínál munkalehetőséget angol és német nyelven.

Honlapunkról eljuthatunk a CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) honlapjára is. Az Európai Szakképzési Fejlesztő Központ angol nyelvű honlapjának célja, hogy segítséget nyújtson a szakképzések jogi hátterének összehangolásában az európai régión belül. A honlap széles körű és naprakész információkat szolgáltat a szakképzés szabályozási rendszeréről. A lapon esettanulmányokat, tanulmányutak leírásait, könyvek ajánlásait is olvashatjuk.

Végül bemutatunk egy angol nyelvű ausztrál honlapot: az Education Internet Guide gazdag kínálatát nyújtja az oktatással kapcsolatos időszerű cikkeknek és anyagoknak. Az érdeklődők az iskoláskor előtti fejlesztéstől az alapfokú képzésen át a felsőfokú oktatásig minden szinten találhatnak segédanyagokat. A lap külön foglalkozik az összehasonlító pedagógiával, a fejlesztő pedagógiával, a korai fejlesztés lehetőségeivel, az egészségre neveléssel. Külön szekcióban találhatjuk a nyelvi, filozófiai, szociológiai, pszichológiai témákat és a szakképzést. A honlap tartalmazza a jelenleg folyó és a közelmúltban lezárult kutatásokat és eredményeiket. Beszámol a konferenciákról és az ausztráliai oktatási szaklapokról.

A fentebb ismertetettek mind elérhetőek az OKI kezdőlapról (www.oki.hu).

Miért csütörtök tíz és kettő óra között? Egyszerűen május óta (mióta az új OKI-weblap működni kezdett) a heti statisztikák szerint ebben az időszakban keresik föl legtöbben honlapunkat. Természetesen a hét más napjain, a nap más időpontban is mindenkit szeretettel várunk.

Altmann Andrea és Mészáros János

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.