<

A kötet megjelenését a Nemzeti Fejlesztési Terv támogatta.

Szerkesztők:
Falus Katalin
Jakab György
Vajnai Viktória

A kötet a
„Demokrácia – tanuljuk és éljük meg! Mit jelent ma európai polgárnak lenni?
címmel rendezett konferenciára készült.

© Falus Katalin, Jakab György, Vajnai Viktória, 2005
© Országos Közoktatási Intézet, 2005

Felelős kiadó:
Halász Gábor, az OKI főigazgatója


Tartalom


Az Európa Tanács 1997-ben meghirdetett „Demokratikus állampolgárságra nevelés” programjának céljai között szerepelt, hogy definiálja a demokratikus állampolgárságra nevelés fogalmát, megnevezze a szükséges alapkészségeket, módot találjon arra, hogy segítse a fiatalokat ezek elsajátításában, és hogy motiválja a döntéshozókat a program tartalmainak oktatáspolitikai prioritásként való kezelésére. A 2004-ben véget ért program eredményeinek minél szélesebb körű terjesztését, a létrejött szakmai tudás megosztását tűzte ki célul az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, amikor a 2005-ös évet az állampolgárságra nevelés európai évének nyilvánította. E cél megvalósítását szeretnénk kötetünk kiadásával is segíteni.

A kötettel azt szeretnénk bemutatni, hogy léteznek olyan programok, tréningek, viszonyrendszerek, amelyek segítségével működtethető az aktív állampolgárságra való nevelés. Az első nagyobb fejezetben a számunkra példaértékű angol tapasztalatokat ismertetjük. A második fejezet az állampolgári nevelés hazai és nemzetközi lehetőségeivel és nehézségeivel foglalkozik. Az utolsó fejezetben pedig az Országos Közoktatási Intézetben folytatott tananyagfejlesztői munkánkat mutatjuk be.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.