<

Tartalom

  • Európa történelme az iskolai történelemtanításban • Dr. Bob Stradling
    Európai dimenzió"Európai dimenzió az európai társadalomtudományos diszciplínák oktatásában" című új sorozatunk - a korábban közreadott általános elveket megfogalmazó dokumentumok után - az oktatás gyakorlati szintjéhez közelít. Ennek első darabja a történelem oktatásában megjelenő európai tartalmakat vizsgálja. A sorozatot Zarándy Zoltán állítja össze.
  • Robert Stradling • A XX. századi európai történelem tanítása
    Európai dimenzió"A legutóbbi 25 év során a közoktatásban a történelemoktatás XX. századi európai történelemmel foglalkozó része jelentős változáson ment át, ez különösen a középiskolai történelemoktatásban figyelhető meg. Az ókori, középkori és legújabb kori történelmi időszakok közötti egyensúly módosulóban van a történelemkönyvek tanúsága szerint..."
  • Társadalomismeret oktatás és a demokráciára nevelés az oktatásban • Prof. Bernard Crick
    Európai dimenzióAz itt következő háttértanulmány az egyik legjelentősebb jelenlegi brit társadalomismerettel foglalkozó oktatáspolitikai dokumentum. Jelentőségét az adja, hogy kiváló társadalom- és természettudósok felvonultatásával állt össze egy olyan - a DNS-t felfedező világhírű tudós által vezetett - szakértői bizottság, amely megfogalmazta mindazokat az elméleti és gyakorlati irányelveket, amelyek alapján Európa egyik legrégebbi polgári demokráciájában megvalósíthatóvá válhat a társadalomismeret mint kötelező közoktatási tantárgy pedagógiai felépítése.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.