wadmin | 2009. jún. 17.

Előszó

A kötet a hagyományosan Gyulán megtartott Felnőttoktatási Akadémia 2003. évi előadásainak szerkesztett változatait tartalmazza. Fontosnak tartjuk, hogy az előadások anyagait azokhoz is eljuttassuk, akik személyesen nem tudtak a konferencián részt venni. Ugyanakkor az sem mellékes szempont, hogy az évről évre közreadott kötetek anyagai folyamatában mutathatják be azokat az eredményeket, amelyek a hazai felnőttoktatás kutatásában és fejlesztésében az egyes szakmai műhelyekben létrejöttek.

Az elmúlt évben a konferencia „A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló” címet viselte. A cél az volt, hogy rámutassunk arra, hogy az élethosszig tartó tanulás, mint az új tanulási paradigma, valamint a tanuló társadalom és a tudásalapú gazdaság formálódásának időszakában a felnőtt társadalom minden tagja számára új kihívás fogalmazódik meg: az, hogy egy életpálya során számos alkalommal kell tudásukat megújítva új tanulmányokat folytatni.

Az egész életen át tartó tanulásra – szinte az első pillanattól kezdve – már az óvodában készülni kell. Ez a téma szükségessé teszi azt, hogy a konferencia előadói sok esetben messze túllépjék azokat a hagyományos – iskolarendszerű – kereteket, amelyekre eredetileg a korábbi rendezvények szerveződtek.

Nyilvánvaló, hogy a közoktatás intézményrendszerében tanulókat, legyenek azok tanköteles korúak vagy azon túl lévők, az iskolákban elsősorban erre a folyamatra kell felkészíteni. Bizonyosnak tekinthetjük, hogy az intézmények és pedagógusaik még nem készültek fel teljes mértékben az ezzel kapcsolatos feladatokra. Ezért tartjuk különösen fontosnak azokat az előadásokat, amelyek azokról a módszerekről szólnak, amelyek éppen ezen a területen juttatják új információkhoz a pedagógusokat. Új elem a konferencia programjában az is, hogy a korábbiakhoz képest jelentős hangsúlyt kaptak a tanulás világából a munka világába történő átmenet kérdései is, hiszen a munkaerőpiac visszajelzései nélkül sok tekintetben célját és értelmét vesztheti az iskolarendszerű felnőttoktatás. A konferencia anyaga egyúttal az akkreditált pedagógus-továbbképzés anyagát is alkotja.

Budapest, 2004. március 1.

Mayer József

Országos Közoktatási Intézet

Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.