wadmin | 2009. jún. 17.

Tudományos és kulturális dimenziók

Tudományos dimenziók1

A fenntarthatóságra való átállás segítése nagy kihívás a tudomány és a technika számára. A természet- és társadalomtudományok „közös nevezőre” hozása érdekében az UNESCO támogatja a természetes erőforrások bölcs használatának és az ember és környezet kapcsolat jobb megértésének több szempontú és tudományközi megközelítéseit. Információkkal segíti a fenntarthatósági politikát és gyakorlatot.

Kulturális dimenziók2

Az emberek hozzáállása és életmódja, nevelési programokra való nyitottsága, hogy mennyiben érzik saját felelősségüknek a következő nemzedékek megfelelő jövőjének biztosítását, a nemzeti és helyi vezetők a tudományos és kormányzati irányelvekre adott válasza mind szorosan kapcsolódnak saját kulturális identitásukhoz és értékeikhez; a fenntarthatóság iránti globális elkötelezettség egyetlen formája sem vezethet sikerre ezek felismerése nélkül.

Helyi hagyományok

A helyi hagyománykincs a sokféleség tárháza, a környezet és annak a jelen és jövő nemzedékek érdekében való legjobb használatának kulcsa. Ha ezt a tudást bevisszük a tanulás folyamatába, a tanulóknak alkalmat adunk arra, hogy tudományos elveket és társadalmi ismereteket szerezzenek közvetlen környezetükből, erősítve ezzel az iskola és a közösség kapcsolatát, a külső és belső eredetű tudás összekapcsolódását. A helyi tudás szorosan kötődik ahhoz, hogyan fejeződik ki a helyi nyelven; a helyi nyelvek használata az oktatásban – más nyelvek mellett – olyan tényező, ami nemcsak a gyermekek egészséges kognitív fejlődését segíti, de mindannak elismerését, alkalmazását és felhasználását is, ami közvetlenül a mindennapi életben és a helyi közösségben sajátítható el.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.