wadmin | 2009. jún. 17.

A Tanulás a fenntarthatóságért Évtizede céljai és stratégiái1

Az ENSZ Tanulás a Fenntarthatóságért Évtizede sokoldalú és szerteágazó vállalkozás. Környezeti, társadalmi és gazdasági vonatkozásai beláthatatlanok, behálózzák Földünk lakosai életének számos területét. A Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized fő célja, hogy a fenntarthatóság alapelveit, értékeit és gyakorlatát beépítse a nevelés és tanulás minden területén. Ez a nevelési törekvés segíteni fogja a magatartásformák olyan változását, amik fenntarthatóbb jövőhöz vezetnek a környezet egészsége, a gazdasági életképesség és a jelen és jövő nemzedékek igazságosabb társadalma tekintetében.

Az Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized általános célja, hogy a fenntarthatóság alapvető értékeit beépítse a tanulás minden területére, hogy olyan magatartásváltozásokat idézhessen elő, amelyek lehetővé tesznek egy fenntarthatóbb és mindenki számára igazságosabb társadalmat.

A Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized elsődleges célját az ENSZ Közgyűlés 59/237-es döntése fogalmazza meg, mely szerint a Közgyűlés „felszólítja a Kormányokat, hogy gondolják át, milyen intézkedésekkel valósíthatók meg az Évtized célkitűzései saját nevelési rendszereik és stratégiáik, és ahol erre mód van, nemzeti fejlesztési terveik keretein belül”. Ezen túl a Közgyűlés „felhívja a Kormányokat, hogy tegyék minél szélesebb körökben ismertté az Évtizedet, és biztosítsák a minél szélesebb körű részvétel lehetőségét, egyebek között a civil társadalom és más fontos szereplők bevonásával és a velük való együttműködéssel, főleg az Évtized kezdetén”.

A Közgyűlés által kitűzött általános célokon túl a Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized részcéljai nemzeti szinten a következők:

 • lehetőséget biztosítani a fenntarthatóság (fenntartható fejlődés) fogalmának finomítására és fejlesztésére, és a rá való átállásra, a nevelés minden színterén, a köztudatban és a képzéseken;
 • erősíteni a nevelés és tanulás szerepének fontosságát a fenntartható fejlesztésben.

A Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized céljai:

 • erősíteni az fenntarthatóság pedagógiájának kulcsszereplői közötti kapcsolatokat, hálózatépítést, együttműködést és tapasztalatcserét;
 • javítani a nevelés és tanulás minőségét a fenntarthatóság pedagógiájában
 • segíteni az egyes országokat abban, hogy a fenntarthatóság pedagógiája segítségével elérjék vagy közelítsék az Ezredfordulós Fejlesztési Célokat;
 • új lehetőségeket kínálni az egyes országoknak arra, hogy a fenntarthatóság pedagógiáját beépítsék oktatási reformjaikba.

Felismerve, hogy a fenntarthatóság pedagógiája és a vele rokon nevelési törekvések térnyerése a helyi tényezőktől függ, a fenti célok kiegészítik az UNESCO azon feladatát, hogy az Évtized vezető szervezeteként segítse a tagállamokat. Az UNESCO vezető szerepének és a tagállamok tennivalóinak további meghatározója a tanulás a fenntarthatóságért alábbi négy feladata:

 • segíteni a magas színvonalú, alapfokú egészségneveléshez való hozzáférést;
 • új irányt szabni a létező nevelési programoknak;
 • javítani az általános megértést és tudatosságot;
 • képzéseket nyújtani.

A nemzetközi megvalósítási tervet előkészítő világszintű tanácskozás során meghatároztak hét stratégiát, melyek fontos szerepet játszanak regionális, nemzeti és még alacsonyabb szintű megvalósítási stratégiák és tervek kialakításában. Egy megvalósítási terv elkészítése kezdetén mind a hetet gondosan be kell építeni a tervbe. A fenti stratégiák – pl. közmeghallgatás – beépítése során a szervezők rá fognak ébredni, hogy a nevelés reformjához, a testületi tréningekhez vagy felvilágosító kampányokhoz kapcsolódó sok nevelési program már létezik. A fenntarthatóság pedagógiája egyik szerepe e már létező törekvések rendszerezése és beépítése a fenntarthatóság három területére és a négy feladatba.

Míg a tevékenységek skálája széles körben változhat, a kulcsszereplők a következő hét stratégiára építhetnek saját szervezeti kereteiken, működő hálózataikon és szövetségeiken belül:

 • jövőkép-építés és tanácsadás;
 • konzultáció és tulajdonosság;
 • partnerkapcsolatok, hálózatépítés;
 • képességfejlesztés, tréning;
 • kutatás és innováció;
 • info-kommunikációs technikák (IKT) használata;
 • monitoring és értékelés.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.