wadmin | 2009. jún. 17.

Nem-kormányzati szervezetek és hálózatok1

Az Évtized meghirdetésével (2002 december) a nevelők közösségének sok szereplője – egyének, szervezetek, hálózatok – nagy lelkesedéssel és optimizmussal léptek színre, hogy önkéntesként kivegyék részüket a Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized munkáiból. Szakértelmet, időt, energiát, forrásokat (pénzügyieket is) hoztak magukkal. A Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized nemzeti megvalósulását nagymértékben befolyásolni fogja, hogy a kormányok és döntéshozók miképpen tudnak gazdálkodni ezzel a felajánlással. A Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized sikerének kulcsa, hogy mennyi emberi erőforrást sikerül összeszervezni, ideértve ezeket a lelkes önkénteseket, és azokat is, akik szintén részt tudnának vállalni, de még nem jelentkeztek.

A partnerkapcsolatok kialakításának alapelvei

Ilyen hihetetlenül sok és sokféle lehetséges partner esetében nagy szükség van arra, hogy különös figyelmet fordítsunk a hálózatokra és szövetségekre. Az alapelvek: 1. jövőkép, 2. bemutató programok, 3. hálózatépítés

Jövőkép

A partnerek csak akkor tudják szerepüket betölteni a Tanulás a Fenntarthatóságért Évtizeddel kapcsolatban terén, ha kétféle szempontból is pontos jövőképpel rendelkeznek. Ismerik 1. az Évtized átfogó jövőképét, melynek szolgálatára minden partner elkötelezi magát; 2. a saját kérdéseiknek, céljaiknak és programjaiknak megfelelő fenntarthatóság pedagógiája jövőképük is kidolgozott.

Hálózatépítés

Mint láthattuk, a fenntartható fejlődés az élet és fejlődés szinte minden területét érinti. A tanulás a fenntarthatóságért átsző minden nevelési struktúrát és helyzetet. A fenntarthatóság pedagógiájában részt vevő partnereknek ezért kezdettől fogva nyitottnak kell lenniük kifelé, keresniük kell a kapcsolatot más kezdeményezésekkel, programokkal, csoportokkal és hálózatokkal, akik részt vehetnek a fenntarthatóság pedagógiájának további fejlesztésében és megvalósításában. Különös figyelmet kell fordítani a nemzeti kormányokkal való együttműködésre azok központi szervező ereje és forrásai miatt, valamint a civil társadalom hálózataira, mivel ezek alulról építkező szervezetei juttathatják el és terjeszthetik ki a fenntarthatóság pedagógiájának üzenetét a legalsó szintekre. E folyamatok segítése érdekében érdemes az Évtized előkészítése során néhány szót ejtenünk a partnerkapcsolat-építés miértjéről és hogyanjáról, és bemutatni e folyamat nemzetközi szintű modelljét.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.