wadmin | 2009. jún. 17.

Média és infokommunikációs technikák (IKT)1

A Tanulás a Fenntarthatóságért, az Oktatást Mindenkinek és az Írni-olvasni Tudás Évtized egyaránt a tanulás és önkifejezés fontos eszközének tartják az IKT-t. Közös érdeklődési területük az IKT-hoz való hozzáférés bővítése és használatuk fejlesztése az alapfokú oktatás terén.

A Dakari Akció-keretterv kifejti azt a dilemmát, hogy az IKT fokozott használata „növelheti az egyenlőtlenséget, gyengítheti a társas kapcsolatokat és veszélyt jelenthet a kulturális összetartásra”. Ez a dilemma igaz az írni-olvasni tudás fejlesztésére és a helyi sajátságoknak megfelelő fenntarthatóság pedagógiájára is, és magában foglalja azt a kérdést, hogy milyen viszonyban van az IKT az oktatás hagyományos eszközeivel (papír és ceruza, tábla és tanári előadás). Ezen a területen az az általános javaslat, hogy a helyi viszonyok ismeretében kell eldönteni, hogyan használjuk az IKT-t.

Az információs és kommunikációs technikák minden nagy kezdeményezés – így pl. az ENSZ Évtizedek – éltető vérkeringése. A Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized a lehető legnagyobb mértékben ki kívánja használni az IKT lehetőségeit a távoli partnerek összekapcsolása, az adattárolás és a gyors információterjesztés területén, valamint a nagy logisztikai vállalkozások adminisztrálása terén.

A fentieken túl az IKT-nak egyéb jellegzetes kapcsolódási pontjai is vannak a fenntarthatóság pedagógiájaval:

  • az IKT központi szerepet játszik a tudásalapú gazdaságokban, ahol a gazdagság az információ használatából és átadásából származik, kímélve ezzel a természeti erőforrásokat – pl. a papírt, a nyomdafestéket, a nyomtatott anyagok szállítására fordítandó energiát. Ez önmagában is fontos fenntarthatósági szempont, a fenntarthatóság pedagógiájának mintapéldája.
  • az IKT új tanulási módokat és tereket kínál. A távoktatás eddig a rádióra, tévére és postára alapult; az Internet új választási és interaktív lehetőségeket kínál a fenntarthatóság pedagógiájának széleskörű elterjesztésére, mégpedig olyat, ahol a tanuló saját tempójában, érdeklődésének megfelelően és személyre szóló segítséggel tanulhat.
  • Az IKT segítségével a tanulók lehetőséget kapnak globális párbeszédbe való bekapcsolódásra. A Kis Szigetek Hangja (www.smallislandvoice.org) pl. kapcsolatot létesít a Csendes- és Indiai-óceán és a Karib-tenger szigetvilágának fiataljai és a világ közvéleményéve között, lehetőséget ad tapasztalataik és aggodalmaik megvitatására a fenntarthatósággal kapcsolatos közös álláspont kialakítására és a fenntartható fejlesztés támogatására.
  • az IKT serkenti az élethosszig szóló tanulás képességét, hiszen a tanulók információk után kutatnak, azt fontosságuknak megfelelően rendszerezik, kérdéseket tesznek fel, összegeznek – mindezeken keresztül önálló tanulóvá válnak.

Természetesen az IKTk nem alkalmazhatók mindenhol. Az áruk, infrastruktúrájuk, energiaellátásuk, az Internet-hozzáférés (vezetékes vagy anélküli) mind olyan tényezők, amik mutatják: a digitális szakadékot még korántsem nem hidaltuk át. Míg folyamatosan keresik a módját annak, hogyan lehetnek az IKTk egyre nagyobb mértékben elérhetők az évtized folyamán, sok helyen továbbra is a hagyományos módokon kell megszólítani sok-sok embert. Ezen felül a helyi tudás fontossága a fenntarthatóság pedagógiájában oda vezet, hogy az infokommunikációs rendszerek hatékony helyi használata a dinamikus fenntarthatóság pedagógiájának része kell legyen: az új nemzedék aktívan megosztja tudását, nemcsak passzívan befogadja azt, amit mások, másutt felraktak az Internetre vagy más IKT eszközre.

Az újságírók és a médiaszervezetek fontos szerepet játszanak a problémák bemutatása és a fenntarthatóság különböző dimenziói és követelménye köztudatba való eljuttatása terén. Részvételük segítheti az információkhoz, ismeretekhez és kommunikációs csatornákhoz való hozzáférést, valamint az IKTk fejlesztési programokban való hatékony használatához szükséges know-how és képességek fejlesztését. Ide tartozhat pl. helyi tartalmú rádió- és tévéműsorok készítése pl. a nemi egyenjogúságról vagy a mindenki számára elérhető alapfokú oktatásról.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.