wadmin | 2009. jún. 17.

Magas színvonalú nevelés1

A magas színvonalú nevelés a fenntartható fejlődés alapfeltétele.

A tanulás a fenntarthatóságért néhány fő területe, melyek tükrözik a célok és célcsoportok széles skáláját:

 • az alapfokú oktatás/nevelés javítása;
 • létező nevelési programok átformálása, hogy jobban megfeleljenek a fenntarthatóság pedagógiája által támasztott követelményeknek, minden szinten;
 • a fenntarthatóság-tudatosság és megértés fejlesztése széles körben
 • tréningek
 • a felsőoktatás bekapcsolása

Nevelés: tegyük valósággá az elvontat!

Elvont fogalmak valósággá váltása, egyének és közösségek képessé tétele arra, hogy egy fenntartható jövőért dolgozzanak, lényegét tekintve nevelési vállalkozás. Az emberiség fenntartható fejlődése megteremtésének a 2002-es Fenntartható Fejlődés Világtalálkozó által megfogalmazott négy alapelve megegyezik a nevelés a Delors jelentésben megfogalmazott négy oszlopával.

A fenntartható fejlődés megvalósítása megköveteli:

 • a kihívás felismerését;
 • a közös felelősségvállalást és az építő együttműködést;
 • a határozott cselekvést;
 • az emberi méltóság egyetemességét.

A nevelés célja a következő készségek kifejlesztése:

 • megtanulni tudni;
 • megtanulni együttélni;
 • megtanulni cselekedni;
 • megtanulni élni.

A nevelés tehát a fenntartható fejlődés felé történő átmenet elsődleges eszköze. Fejleszti az emberek képességét arra, hogy közösségi jövőképüket valóra váltsák. A nevelés nemcsak elméleti és gyakorlati készségeket fejleszt: ösztönzést, igazolást és közösségi támogatást is ad a célok követéséhez és a képességek használatához. A nemzetek közösségének szilárd meggyőződése, hogy – a nevelésen keresztül – segítenünk kell a fenntartható jövő érdekében nélkülözhetetlen értékrend, viselkedésformák és életmódok érvényre jutását. A fenntarthatóságért tanulást ma úgy tekintjük, mint azon tanulási folyamatot, melynek célja, hogy döntéseink tekintettel legyenek minden közösség jövőbeli gazdasági és ökológiai viszonyaira és egyenjogúságukra. A nevelés legfőbb feladata e jövőre irányuló gondolkodás képességének kifejlesztése.

Magas színvonalú nevelés

A Oktatást Mindenkinek és az Ezredfordulós Fejlesztési Célok jelentették meg nemzetközi fejlesztési céljai között a magas színvonalú nevelést. Nincs értelme nevelést létrehozni minőségi követelmények nélkül. Tévhit, hogy előbb legyen bármi, aztán törekedjünk a minőségre – mindkettőt meg lehet célozni egyszerre. Hosszas viták tárgya, mit is fed a magas színvonalú nevelés.

„A minőség dinamikus fogalommá vált, aminek folytonosan alkalmazkodnia kell egy világhoz, melynek társadalmai mélyreható társadalmi és gazdasági átalakulásokon mennek keresztül. Egyre fontosabbá válik a jövőorientált gondolkodás. A régi minőség-fogalmak ma már nem elegendőek…. A különböző helyzetek ellenére sok a közös elem a magas színvonalú nevelési törekvésekben, melyek célja, hogy mindenkit – férfiakat, nőket egyaránt – teljes mértékben résztvevő tagjaivá tegyen saját közösségeiknek, így a világközösségnek is” (Miniszteri Kerekasztal a magas színvonalú nevelésről, UNESCO, 2003. 1.o.)

A magas színvonalú nevelés jelenleg érvényes, különböző, kulturálisan megfelelő formában megvalósítható fontos jellemzői:

A magas színvonalú nevelés

 • támogatja a jogokra alapozott megközelítést minden nevelési törekvés esetében. A neveléshez való jog emberi jog, ezért a magas színvonalú nevelés minden emberi jog támogatója.
 • a Nevelést Mindenkinek! négy oszlopára épül – megtanulni tudni, megtanulni együttélni, megtanulni cselekedni, megtanulni élni (Delors et al. 1996);
 • a tanulót egyéniségnek, egy család tagjának, egy közösség tagjának és egyben világpolgárnak tekinti, és az a célja, hogy az egyén képességeit e négy szerep mindegyikében fejlessze;
 • egy fenntartható világ eszméjét támogatja és közvetíti, egy olyan világét, melyben igazságosság, egyenjogúság és béke uralkodik, ahol az emberek törődnek a környezetükkel, hogy ezzel segítség a nemzedékek közti egyenjogúságot;
 • figyelembe veszi az adott hely társadalmi, gazdasági és környezeti összefüggéseit, és úgy tervezi a tantervet vagy nevelési programot, hogy az tükrözze ezeket a helyi sajátságokat. A magas színvonalú nevelés a helyben élők számára fontos és kulturálisan megfelelő;
 • épít a múltra (pl. a bennszülöttek hagyományos tudására), fontos a jelen szempontjából és a jövőre készíti fel az embereket;
 • ismereteket közöl, életrevaló készségeket, látásmódot, hozzáállást és értékrendet fejleszt;
 • eszközöket biztosít a jelenlegi társadalom fenntarthatóbb társadalommá alakításához;
 • mérhető.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.