wadmin | 2009. jún. 17.

Etikai alapelvek1

Gyakran elfeledkezünk a fenntarthatóság etikai vonatkozásairól. Pedig azáltal, hogy a jelen és jövő nemzedékek kapcsolatát érinti, a „a jövő etikája” végiggondolása alapvető fontosságú. Különösen fontos ez korunkban, mikor a biotechnológia eredményei széleskörű köz- és politikai vitákat váltottak ki, mikor a globalizáció folyamatai etikai kihívások és dilemmák sorozatát hívták életre. Mindezek figyelembevételével az UNESCO egyik fő stratégiai feladata éppen a fenntartható tudományos és technológiai fejlődésnek határokat szabó etikai normák, elvek és szabályok kidolgozása.

A UNESCO hozzájárulása a Föld Chartához (Earth Charter)

Napjaink nemzetközi közössége számára a Föld Charta tartalmazza egy igazságos, fenntartható és békés világtársadalom építésének alapelveit.

A Föld Charta integrált megközelítésben foglalkozik azon összefonódó problémákkal, melyekkel a világ közössége szembesül. Etikai keret, mely tartalmazza az élők közössége, az ökológiai rendszerek épsége, a társadalmi és gazdasági igazságosság és egyenjogúság, a demokrácia, a szegénység enyhítése, az erőszakmentesség és a béke eszméi iránti tiszteletet, felelősségtudatot és elkötelezettséget.

Része annak a folyamatnak, ami 1987-ben a Környezeti és Fejlesztési Világbizottság (Brundtland-bizottság) felhívásával kezdődött, ami a fenntartható fejlődés új etikai kódexének kidolgozását szorgalmazza, és az 1992-es riói Föld Csúcstalálkozó befejezetlen folyamatával folytatódik, ahol megpróbálták kidolgozni a fenntarthatóság etikai kereteit.

2003-ban az UNESCO elhatározta:

  • elismeri a Föld Chartát a fenntarthatóság mérvadó etikai keretének; elismeri, hogy kifejtett etikai alapelvei, céljai és tartalma egybeesnek a UNESCO 2002-2007-es középtávú stratégiájában kifejtett jövőképpel.
  • megerősíti, hogy a tagállamok a nevelés eszközként szándékoznak használni a Föld Chartát, főleg az ENSZ Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized keretében.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.