wadmin | 2009. jún. 17.

Bemutató programok1

A Tanulás a Fenntarthatóságért Évtized végső célja, hogy sok ezernyi helyi fenntarthatósági program gyakorlatban is megvalósuljon. Vagyis a fenntarthatóság pedagógiája nem magában álló tevékenység, hanem be kell épülnie rengeteg konkrét tanulási (és élet-) helyzetbe. Ezek a kezdeményezések további akciók katalizátoraiként járulnak hozzá az Évtized céljainak megvalósításához; a közreműködő szervezetek és egyének a fenntartható fejlődés világmozgalom szereplőivé válnak.

A „bemutató programok” olyan kezdeményezések, projektek vagy stratégiák, melyek szorosan kötődnek a tanulás a fenntarthatóságért elveihez, jó gyakorlatot mutatnak be, ötleteket adnak és hozzájárulnak politikák fejlesztéséhez.

A bemutató programok:

 1. a fenntarthatóságtanulási és nevelési dimenzióira összpontosítanak;
 2. innovatívak. Új, kreatív megoldási lehetőségeket kínálnak közös problémákra, pl.:
  • a helyi fenntarthatóság kulcskérdései meghatározásának módjai;
  • a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásának folyamata;
  • a tanulási helyzet és a helyi közösség közti kapcsolat erősítésének módjai;
  • a helyi tudás és kultúra beépítésének módjai;
  • olyan tantervfejlesztési folyamatokat, amik segítik egy helyben fontos és értelmes tartalom kialakítása;
  • kiinduló pontként szolgálhatnak a fenntarthatóság pedagógiája leghatékonyabb megvalósításához
 3. valóban tesznek valamit. Pozitív, kimutatható hatásuk van a megcélzott személyek, csoportok vagy közösségek életkörülményeire, életminőségére. Igyekeznek áthidalni a különböző társadalmi szektorok és szereplők közti szakadékokat, és befogadják mindazokat az új partnereket, akik szeretnének bekapcsolódni a megvalósításba.
 4. hatásuk fenntartható. Az életkörülmények fenntartható javításához járulnak hozzá. Terveikben és megvalósításukban egyaránt kimutathatók a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti vonatkozásai és azok összefonódottsága.
 5. Példaként szolgálhatnak. Hatékony módszertant kínálnak a tudományközi és szektorközi együttműködéshez. Modellként szolgálnak másoknak, máshol stratégia- és kezdeményezés-fejlesztéshez.
 6. valamiféle értékelést is kínálnak. Értékelhetők és értékelték is őket az innovativitás, siker és fenntarthatóság szempontjai szerint, szakértők és az érintettek egyaránt.

E bemutató programok mindegyikének tartalmaznia kell, az adott helyzetben megfelelően:

 • a helyi fenntarthatóság kulcskérdései meghatározásának módjait;
 • a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásának folyamatát;
 • a tanulási helyzet (iskola, felnőttképzés, stb) és a helyi közösség közti kapcsolat erősítésének módjait;
 • a helyi tudás és kultúra beépítésének módjait;
 • olyan tantervfejlesztési folyamatokat, amik segítik egy helyben fontos és értelmes tartalom kialakítását.

E bemutató programok forrásként szolgálhatnak a helyi fenntarthatóság pedagógiája megvalósításával foglalkozó fórumoknak.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.