<

A tantárgyak helyzetéről készített felmérés tanulságai a középfokú oktatásban

Az Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központjának szervezésében lebonyolított általános tantárgyi obszervációs munkálatok folytatásaként 2003 szeptemberében kérdőíves adatgyűjtést végeztünk 200 különböző típusú középiskola (hat és nyolc évfolyamos gimnázium, négy évfolyamos gimnázium, szakközépiskola és szakiskola) bevonásával az ország minden tájáról. A tizenhat tantárgyi terület vizsgálatának célja az volt, hogy kiderítse, mi történt a tantárgyak tanításában a kilencvenes évek tartalmi szabályozási, modernizációs hullámaiban (elsősorban a 14–18 éves korosztályra vonatkozóan), milyen fejlesztések szükségesek az egyes tantárgyakban és a magyar tantárgyi rendszerben. A kérdőíves vizsgálat hangsúlyos elemei a következők voltak: tankönyvek, taneszközök, módszertani kérdések, IKT, tantárgyak közötti összehangoltság, továbbképzések, integrációs törekvések, kereszttantervi vonatkozások, az alkalmazható tudás kérdése. A kérdőívek első felében minden tantárgyat érintő, közös kérdések szerepeltek, a második rész pedig úgynevezett tantárgyspecifikus kérdéseket tartalmazott. Ez utóbbiak azt a célt szolgálták, hogy körvonalazódjon: milyen problémákkal küszködnek a tanárok, hogyan látják tantárgyuk tanításának jelenlegi helyzetét, megítélésük szerint milyen változtatásokra lenne szükég munkájuk színvonalának emeléséhez.


Tartalom


A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.