<

Tartalom

  • Pedagógusok szakmai világképe • Igazgatók – tanárok – osztályfőnökök • Bevezető
    Az elmúlt években több olyan empirikus vizsgálat is lezajlott, amelynek adatai lehetővé teszik, hogy felvázoljuk az ezredforduló hazai pedagógusaiban élő szakmai világkép néhány jellemző vonását. Tudatában vagyunk annak, hogy e kép azóta is sokat alakult, hiszen rendkívül dinamikus korban élünk, s a pedagógus szakma különösen érzékeny minden változásra...
  • Tanárok és igazgatók közoktatási elképzelései az empirikus kutatások tükrében • Szabó Ildikó – Marián Béla
    Az iskolaigazgatók a magyar iskolarendszer sajátosságaiból adódóan adminisztratív és gazdasági vezetői tevékenységük mellett szakmai felelősséggel is tartoznak az általuk vezetett intézményben folyó munkáért. A közoktatásról, az oktatáspolitikáról, a tanári munkáról, az iskola feladatairól vallott nézeteik markánsan rányomják bélyegüket iskolájuk tevékenységére. Ezért különösen tanulságos szakmai elképzeléseik megismerése...
  • Az iskolai nevelés, az osztályfőnöki munka • Sallai Éva – Szekszárdi Júlia
    A közoktatás nagy, komplex, nehezen mozduló rendszer. A változások a 80-as évek közepén, az első közoktatási törvénnyel elindultak, s azóta közoktatás-politikai döntések egész sora született. Az ebből eredő gondok egyik fontos forrása, hogy a szakmai viták gyakran politikai (pártpolitikai) síkra terelődve sokkal inkább az egyik vagy másik fél győzelmi ambícióit, mintsem az eredeti jobbító, modernizáló célokat szolgálták. Az iskolai gyakorlat szereplői gyakran csak a kapkodást, a fejük felett összecsapó küzdelmeket vették észre, s többségük egyre bizonytalanabbul érezte/érzi magát...

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.