<

Szerkesztette
Demeter Kinga

Olvasószerkesztő
Budai Ágnes

A kötet szakmai összeállításában részt vettek
Halász Gábor, Schüttler Tamás, Wolfné Borsi Julianna

Lektorálta
Mátrai Zsuzsa

Szerzők
© Balázsi Ildikó, Falus Iván, Falus Katalin, Felvégi Emese, Heinz Gilomen, Halász Gábor, Havas Péter, Horváth Dániel, Horváth Zsuzsanna, Jakab György, Jos Letschert, Lukács Judit, Pála Károly, Rábainé Szabó Annamária, Dominique Simone Rychen, Száraz Péter, Szepesi Ildikó, Varga Attila, Vass Vilmos, 2006

Fordítás
Zsebe Márta

A fordítást lektorálta
Hunya Márta


Tartalom


Reproduced with permission from Jos Letschert (SLO, Netherlands) The integrated person, How curriculum development relates to new competencies by Letschert, ISBN 90 329 2184 3, pp. 7-23.
© 2004 CIDREE/SLO: Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe/Netherlands Institute for Curriculum Development, Enschede.

Reproduced with permission from Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society by Rychen, ISBN 0-88937-272-1, pp. 63-107, respectively pp.109-134
© 2003 by Hogrefe & Huber. Seattle – Toronto – Bern – Göttingen

Szerkesztés © Demeter Kinga, 2006

© Országos Közoktatási Intézet, 2006

ISBN: 963 682 584 X

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.