<

Szerkesztő:
Kerber Zoltán

Lektorálta:
Horváth Zsuzsanna
Perjés István

Olvasószerkesztő:
Győri Anna
Szanda Zsuzsanna

© Gordon Győri János, Kerber Zoltán, Kőrösné Mikis Márta, Radnóti Katalin, Somfai Zsuzsanna, Varga Attila, Vass Vilmos
© Országos Közoktatási Intézet

ISBN 963 682 572 6
ISSN 1785-1432

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató


Tartalom


A tantárgyak helyzetével foglalkozó kutatássorozat 2005-ben a kereszttantervi kompetenciák fejlesztésének lehetoségeit és a tantárgyközi tanítási gyakorlatot vizsgálta. A tanulmánykötet a pedagógusok és az igazgatók álláspontját elemzi a tantárgyak együttmuködésérol, azt, hogy milyen összefüggések fedezhetok fel a tantárgyköziség elfogadása, a korszeru tanulásszervezési formák és értékelési módszerek alkalmazása között.

Az utóbbi években a kompetenciafejlesztés a hazai oktatásban is középpontba került. A kompetenciaterületek egy része kereszttantervi jellegu, azaz tantárgyakon átívelo módon fejlesztheto. Ez azonban hosszabb ideig tartó folyamat. A tanulmányok e folyamat jelenlegi helyzetét, tendenciáit, a változás apróbb és nagyobb jeleit mutatják be, azt, hogy miképpen csapódnak le az iskolák világában a tartalmi szabályozási rendszerben bekövetkezett hangsúlyváltások.

A kötet egyrészt segítséget nyújt a feladatok minél pontosabb megfogalmazásához, értelmezéséhez, másrészt a pedagógusok számára könnyebben átláthatóvá teszi azt a sokrétu, bonyolult változási folyamatot, melynek nap mint nap aktív részesei. A tantárgyközi oktatási gyakorlat megteremtése és a különbözo kompetenciaterületek fejlesztése az elkövetkezo évek megkerülhetetlen pedagógiai feladatává válnak.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.