<

A kiadvány megjelenését „Az idegennyelv-tanulási utak” című kutatás részleges finanaszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1-es alprogramja támogatta

Írta
Balázs Éva
Einhorn Ágnes
Imre Anna
Nikolov Marianne
Vágó Irén

Lektorálta
Vámos Ágnes


Tartalom


Szerkesztés © Vágó Irén 2007
© Balázs Éva, Einhorn Ágnes, Imre Anna, Nikolov Marianne, Vágó Irén 2007
© Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet 2007

ISBN 978-963-682-594-2
ISSN 1785-1432

Kiadja az Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet
Felelős kiadó: Farkas Katalin főigazgató
Felelős szerkesztő: Simon Mária

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.