wadmin | 2009. jún. 17.

Melléklet

 

I. táblázat
A nők aránya a tanárok között (1995)

Országok  Teljes munkaidőben
foglalkoztatott tanárok 
Részmunkaidejű
tanárok 
elemi
és alsó
középfok 
felső
középfok 
felsőoktatás  elemi
és alsó
középfok 
felső
középfok 
felsőoktatás 
Észak-Amerika             
Kanada  65  31  87  35 
Mexikó 
USA  78  50  33  79  58  47 
Csendes-óceáni térség             
Ausztrália 
Japán  51  24  19  49  42  24 
Korea  56  25  27  55  15 
Új-Zéland  69   48  35  88  67  52 
Európai Unió             
Ausztria  72  49  23  27 
Belgium (Flamand)  67  44  31  86  71  38 
Dánia  58  45  30  60  45  31 
Egyesült Királyság  70  25  86  48 
Finnország  68  80 
Franciaország  31  31 
Görögország  58  46  33 
Írország  25  37 
Hollandia 
Luxemburg 
Németország  52  24  22  85  61  35 
Olaszország  84  55  32 
Portugália 
Spanyolország  66  48  32  48  32 
Svédország  73  42  70  53 

(folytatás a következő oldalon)

(folytatás)

Országok  Teljes munkaidőben
foglalkoztatott tanárok 
Részmunkaidejű
tanárok 
elemi
és alsó
középfok 
felső
középfok 
felsőoktatás  elemi
és alsó
középfok 
felső
középfok 
felsőoktatás 
Egyéb OECD-országok             
Cseh Köztársaság 
Izland 
Lengyelország 
Magyarország  84  55  36  84  52 
Norvégia  58  32  81  59 
Svájc  41  74 
Törökország  43  40  33 
Országátlag  64  43  29  77  58  35 

Forrás: Education at a Glance. OECD Indicators 1997. OECD CERI, Paris, 1997.

@TÁBLA_CÍM = II. táblázat
Átlagos alapkeresetek a pedagógusi pályán eltöltött idő hossza szerint, 1970 (Ft)

Pályán eltöltött idő, év  Általános iskola  Középiskola 
Budapest  Város  Község  Budapest  Város  Község 
1-3  1600  1500  1400  1700  1700  1600 
4-5  1700  1700  1600  1900  1900  1900 
6-10  1900  1900  1900  2100  2100  2200 
11-20  2100  2100  2000  2300  2300  2400 
21-30  2300  2300  2200  2500  2400 
30 év felett  2300  2400  2300  2700  2700 
Összesen  2100  2000  1900  2100  2100  1900 

III. táblázat
Átlagos alapkeresetek a pedagógusi pályán eltöltött idő hossza szerint, 1996/97 (Ft)

Pályán eltöltött idő, év  Általános iskola  Középiskola 
Budapest  Város  Község  Budapest  Város  Község 
1-3  26 660  25 834  27 462  29 250  29 441  33 067 
4-5  26 171  26 251  26 412  31 075  31 183  27 300 
6-10  31 456  29 201  30 592  41 108  35 823  29 004 
11-20  36 472  36 656  34 900  43 288  39 613  41 738 
21-30  43 937  42 815  41 506  48 671  45 319  45 400 
30 év felett  47 521  49 646  47 426  47 036  48 923  46 000 
Összesen  37 903  38 755  36 921  43 979  41 332  37 811 

IV. táblázat
Átlagkeresetek nem és pályán eltöltött idő alapján, 1970 (Ft)

Pályán eltöltött idő  Általános iskola  Gimnázium  Szakközépiskola 
alsó tagozat  felső tagozat 
Férfi  Nő  Férfi  Nő  Férfi  Nő  Férfi  Nő 
1-3  2100  1500  1500  1500  1700  1600  1800  1800 
4-5  1600  1700  1600  1900  1900  2000  1900 
6-10  1800  1700  1900  1900  2200  1800  2200  2100 
11-20  2000  2000  2200  2100  2200  2200  2400  2200 
21-30  2100  2100  2300  2200  2500  2400  2500  2700 
30 év felett  2300  2200  2400  2400  2800  2500  2700  2500 
Összesen  2000  1900  2100  2000  2200  2000  2200  2000 

V. táblázat
Átlagkeresetek nem és pályán eltöltött idő alapján, 1997 (Ft)

Pályán eltöltött idő, év  Általános iskola  Gimnázium  Szakmai iskolák 
Férfi
(200) 

(1135) 
Férfi
(95) 

(259) 
Férfi
(269) 

(315) 
1-3  27 607  26 729  26 356  27 621  30 520  32 463 
4-5  26 233  26 080  37 167  28 229  30 298  32 025 
6-10  32 102  29 664  34 487  32 258  36 220  36 657 
11-20  36 487  35 833  39 358  38 758  43 363  39 449 
21-30  41 711  42 144  45 563  47 035  46 755  46 509 
30 év felett  48 935  48 073  49 961  47 612  49 670  48 796 
Összesen  38 513  38 731  40 812  39 927  43 675  41 554 

VI. táblázat
A négyféle szabadidő-eltöltés alapján elkülönülő tanári csoport alapjellemzői (%)

    Passzív  Kulturálisan
aktív 
Szórakozó  Barkácsoló, kézimunkázó otthonülő  Összesen  Az asszociáció erőssége*  
Volt nyaralni  40,50  57,20  61,90  39,10  50,5  0,189 
Az iskola
telephelye 
főváros  9,80  17,50  24,10  13,10  15,9   
megyei város  23,60  27,00  24,70  20,60  24,6  0,157 
város  33,60  31,30  26,50  36,90  32,2   
község  33,00  24,20  24,70  29,40  27,4   
Szak  képesítés nélküli  0,20  0,10  0,00  0,00  0,1  0,163 
  alsós  24,30  26,80  26,60  27,00  26,2   
  magyar-történelem  18,70  25,10  19,00  21,10  21,8   
  idegen nyelv  6,00  7,20  6,30  3,00  5,9   
  matematika-fizika  18,80  14,90  20,60  16,60  17,1   
  biológia-kémia  6,90  8,70  8,10  8,30  8,1   
  testnevelés  4,90  2,90  3,80  2,10  3,4   
  gyakorlati-szakmai  12,30  5,90  5,80  11,50  8,5   
Van gyereke    84,30  70,50  66,90  85,50  76,2  0,187 
Neme  nő  65,80  80,50  77,80  73,30  75,2  0,135 
  férfi  34,20  19,50  22,20  26,70  24,8   
Az apa foglalkozása  értelmiségi  25,80  29,50  34,50  24,40  28,4  0,116 
szellemi  14,60  19,70  18,80  18,20  18,1   
fizikai  46,30  40,20  36,60  40,50  41,1   
mezőgazdasági  13,20  10,70  10,00  16,80  12,4   
Az apa legmagasabb iskolai végzettsége  4-6 elemi  13,80  8,90  ; 8,80  14,80  11,2   
8 általános  18,90  14,70  11,10  17,20  15,6  0,167 
szakmunkás  25,90  20,60  23,30  24,50  23    
gimnázium  4,20  10,30  7,50  7,50  7,9   
szakközép  14,10  16,80  17,30  14,20  15,7   
főiskola  12,30  13,30  15,50  12,70  13,3   
  egyetem  10,80  15,30  16,50  9,20  13,3   
Korcsoport  -29  11,40  17,40  22,40  6,60  14,7  0,19 
  30-39  33,90  32,30  36,70  28,50  32,6   
  40-49  36,60  32,60  27,30  36,80  33,5   
  50-  18,00  17,80  13,50  28,10  19,2   
Családi
állapot 
egyedülálló  19,20  29,80  27,70  22,60 < /SMALL> 25,5  0,101 
házas  80,80  70,20  72,30  77,40  74,5   
Innovatív  nagyon  24,80  36,80  34,80  35,30  33,3  0,113 
  kevéssé  19,50  12,60  14,20  14,30  14,8   
Iskolatípus  általános  58,80  56,40  57,70  61,50  58   0,085 
  gimnázium  20,50  27,60  24,20  22,90  24,5   
  szakmai  21,60  16,00  18,10  15,60  17,6   

* szignifikancia=0,000

VII. táblázat
A szabadidős tevékenységek sorrendje a tanárok és a lakosság körében, 1997

  Tanár    Lakosság 
1.  olvasás  1.  olvasás 
2.  kirándulás  2.  barkácsolás, kézimunka 
3.  barátokkal összejárás  3.  barátokkal összejárás 
4.  moziba, színházba járás  4.  kirándulás 
5.  barkácsolás, kézimunka  5.  moziba, színházba járás 
6.  számítógép-használat  6.  vendéglőbe járás 
7.  sportolás  7.  sportolás 
8.  hangversenyre járás  8.  számítógép-használat 
9.  nyelvtanulás  9.  nyelvtanulás 
10.  vendéglőbe járás  10.  hangversenyre járás 

VIII. táblázat
A nyaralási hajlandóságra ható változók (korrelációs együtthatók)

  Volt-e az idén
nyaralni 
Élet-
kor 
Neme  Akti-
vitás 
Az apa végzettsége  A házastárs végzettsége  Van-e
telek 
Volt-e az idén nyaralni  0,15  -0,06  0,28  -0,16  -0,18  0,15 
Életkor    -0,08  0,23  -0,21  0,10  -0,12 
Neme          -0,05   
Aktivitás        -0,22  -0,20  0,11 
Apa végzettsége          0,17  -0,04 
Házastárs végzettsége            -0,13 
Van-e telek             

IX. táblázat
Az aktivitás, innovativitás és művelődés indexének korrelációja egyéb változókkal

  Aktív  Innovatív  Művelt 
Aktív    0,11  0,68 
Innovatív  0,11    0,13 
Művelt  0,68  0,13   
Életkor  -0,23   0,20  -0,20 
Gyerekszám  -0,08     -0,11 
Havibér  -0,05   0,09  -0,05 
Éves jövedelem    0,18   
Neme    -0,06   0,11 
Idegennyelv-tudás  -0,25     -0,48 
Továbbképzésen részt vett  -0,06   -0,15   -0,39 
Barkácsol  -0,05   -0,04   -0,04 
Apa foglalkozása  -0,18     -0,16 
Apa végzettsége  0,22    0,20 
Házastárs foglalkozása  -0,14   -0,08   -0,11 
Házastárs végzettsége  0,20  0,07  0,19 
Van telek  -0,11   -0,06   -0,06 
Telephely  -0,17   -0,09   -0,17 
Iskolatípus  0,05  0,05  0,05 

X. táblázat
Az aktivitás, innovativitás és művelődés indexének alapértékei

  Átlag  Medián  Módusz  Minimum  Maximum 
Aktív  7,89  8,00  8,00  2,00  15,00 
Innovatív  1,00  1,00  0,00  0,00  6,00 
Művelt  4,42  4,00  5,00  0,00  8,00 

XI. táblázat
Az aktivitás, innovativitás és művelődés indexének alapján képzett csoportok jellemzői

  Innovatív,
de passzív,
kevéssé
művelődik 
Aktív,
művelődő,
de nem
innovatív 
Aktív,
innovatív és
művelődő 
Egyik
sem 
Összes 
Életkor  42,90  35,22  39,99  39,27  39,35 
Gyerekszám  1,88  1,66  1,72  1,84  1,80 
Havibér  42 651  36 279  41 494  40 093  40 044 
Éves jövedelem  494 947  418 402  538 567  450 380  465 844 
Férfi  27,3  19,1  28,8  25,6  24,9 
Nő  72,7  80,9  71,2  74,4  75,1 
2 alsós tanár  27,60  24,62  22,73  27,73  26,39 
3 magyar és/vagy történelem  19,59  22,56  24,48  21,43  21,60 
4 idegen nyelv  3,07  11,09  6,29  4,62  5,90 
5 matematika és/vagy fizika  18,74  18,05  18,88  15,34  17,23 
6 biológia és/vagy kémia  9,20  5,08  10,84  8,40  8,15 
7 testnevelés  1,87  4,32  2,10  4,20  3,39 
8 szakmai elméleti és/vag y gyakorlati  11,58  4,70  6,99  9,24  8,53 
Főváros  14,31  20,78  27,57  10,48  15,82 
Megyei jogú város  21,91  30,49  28,31  21,51  24,46 
Egyéb város  36,22  25,83  26,10  35,15  32,22 
Község  27,56  22,91  18,01  32,86  27,50 
Általános iskola  60,82  55,93  47,18  60,53  57,95 
Gimnázium  21,12  28,06  34,86  21,59  24,54 
Szakmai középiskola  18,06  16,01  17,96  17,88  17,51 
Volt vezető  26,06  11,47  25,52  17,12  19,09 
Nem volt vezető  73,94  88,53  74,48  82,88  80,91 

XII. táblázat
A képesítések száma az iskola típusa szerint

</ TR>
  Egy  Kettő  Három  Négy  Öt  Hat v. több  Összesen 
 
Általános
iskola 
533  36,7  683  47,0  183  12,6  21  1,4  0,4  0,5  1454  100 
Gimná-
zium 
62  18,7  207  62,3  45  13,6  10  3,0  0,9  1,2  332  100 
Vegyes
középisk. 
63  28,9  113  51,8  32  14,7  2,3  1,4  218  100 
Szakközép és/vagy  107  28,8  174  46,8  53  14,2  23  6,2  1,6  1,1  372  100 
Összesen  765  32,2  1177  49,5  313  13,2  59  2,5  18  0,8  19  0,8  2351  100 

XIII. táblázat
Életkori megoszlás tantárgycsoportok szerint az általános és a középfokú iskolákban (Általános iskola)

Tantárgycsoport  Életkor  Átlag 
20-29  30-39  40-49  50-59  60- 
Nyelv  33  15,6  73  34,6  70  33,2  34  16,1  0,5  211  100 
Mator  37  12,2  103  33,9  99  32,6  63  20,7  0,7  304  100 
Matfiz  24  10,3  76  32,8  89  38,4  42  18,1  0,4  232  100 
Biokem  31  12,3  73  29,0  97  38,5  51  20,2  252  100 
Keszseg  46  10,5  187  42,8  136  31,1  66  15,1  0,5  437  100 
Összesen  209  14,2  526  35,8  502  34,2  221  15,1  10  0,7  1468  100 

XIV. táblázat
Életkori megoszlás tantárgycsoportok szerint az általános és a középfokú iskolákban (Középiskola)

Tantárgycsoport  Életkor  Átlag 
20-29  30-39  40-49  50-59  60- 
Nyelv  49  25,7  53  27,7  62  32,5  27  14,1  191  100 
Mator  41  16,8  70  28,7  79  32,4  52  21,3  0,8  244  100 
Matfiz  41  17,6  65  27,9  78  33,5  47  20,2  0,9  233  100 
Biokem  27  18,2  39  26,4  39  26,4  39  26,4  2,7  148  100 
Keszseg  15  10,8  41  29,5  44  29,5  34  24,5  3,6  139  100 
Összesen  141  15,4  254  27,7  294  27,7  214  23,3  14  1,5  917  100 

XV. táblázat
Tudja-e használni a számítógépet?

Tantárgycsoport  Válaszok százalékos megoszlása 
  Igen  Nem, de tervezi  Nem 
Nyelv  40,8  42,8  16,5 
Mator  37,7  40,2  22,2 
Matfiz  72,5  19,7  7,8 
Biokem  42,1  37,7  20,2 
Keszseg  43,8  40,0  16,1 
Összesen  45,8  37,5  16,7 

XVI. táblázat
Használ-e számítógépet?

Tantárgy-
csoport 
Válaszok százalékos megoszlása 
igen, a
munkahelyén 
igen,
csak otthon 
igen, a munkahelyén és otthon  nem
használ 
Nyelv  9,0  16,2  10,3  64,5 
Mator  11,1  14,1  8,2  66,6 
Matfiz  30,1  13,1  15,3  41,5 
Biokem  11,6  12,9  11,9  63,7 
Keszseg  9,5  15,8  9,2  65,4 
Összesen  13,4  14,3  10,2  62,0 

XVII. táblázat
Továbbképzéseken és tanfolyamokon való részvétel, tantárgycsoportonként

Tantárgycsoport  Hány továbbképzésen
vett részt? 
Hány tanfolyamon
vett részt? 
Nyelv  1,79  1,03 
Mator  1,96  0,96 
Matfiz  1,73  0,73 
Biokem  1,96  0,96 
Keszseg  1,84  0,84 
Átlag  1,87  0,87 

XVIII. táblázat
Milyen közalkalmazotti kategóriába tartozik?

Tantárgy-
csoport 
Bérkategória 
egyéb  nem tudja 
Nyelv  0,0  1,0  38,5  19,2  31,4  3,3  1,0  3,5 
Mator  0,0  0,5  38,6  15,7  35,0  3,6  1,3  3,5 
Matfiz  0,2  0   30,3  20,0  38,6  4,7  0,6  4,7 
Biokem  0,3  0,3  39,3  16,2  35,8  2,0  1,0  3,6 
Keszseg  0,5  0,2  51,7  8,2  33,1  1,9  0,9  1,4 
Összesen  0,7  0,6  45,5  12,8  32,6  2,7  0,8  2,7 

XIX. táblázat
Vállalkozói aktivitás tantárgycsoportonként (%)

  Egyéni vállalkozó ig.  Gazdasági társaság tagja 
Nyelv  6,5  3,5 
Mator  5,8  4,0 
Matfiz  8,6  5,5 
Biokem  7,9  5,4 
Keszseg  8,5  6,8 
Átlag  7,7  5,1 

XX. táblázat
A közismereti és szakmai tanárok között a nők aránya
iskolatípusonként (%)

  G, G+SZK
és SZK együtt 
SZK+SZM  SZM 
Közismereti tanárok  70,5  60,4  40,6 
Szakmai tanárok  45,0  31,3  15,8 
Összesen  66,1  48,1  31,4 

XXI. táblázat
A tanárok átlagéletkora iskolatípusonként

  G, G+SZK
és SZK együtt 
SZK+SZM  SZM 
Összes tanár  39,8  41,4  43,4 
Közismereti tanárok  39,5  39,7  41,6 
Szakmai tanárok  41,5  43,8  46,3 

XXII. táblázat
A középiskolai tanárok édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége (%) (40 év alattiak)

  Diploma  Érettségi  Nincs érettségi 
Közismereti tanárok  36,0  30,2  33,9 
Szakmai tanárok  30,6  24,5  44,9 
G és G+SZ  40,0  25,3  34,7 
Csak szakképzést folytató intézmények  29,8  33,3  36,9 

XXIII. táblázat
A középiskolai tanárok édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége (%) (40 év felettiek)

  Diploma  Érettségi  Nincs érettségi 
Közismereti tanárok  28,1  21,5  50,4 
Szakmai tanárok  14,8  14,8  70,4 
G és G+SZ  26,7  22,7  50,6 
Csak szakképzést folytató intézmények  21,3  16,7  62,1 

XXIV. táblázat
A középiskolai tanárok édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége az iskola településtípusa szerint (%) (Gimnáziumok: tiszta profilúak és szakközépiskolával egy intézményben működők)

  Diploma  Érettségi  Nincs érettségi 
Budapest  42,5  23,3  34,2 
Megyeszékhely  37,5  24,8  37,6 
Egyéb város és község  22,3  23,8  53,8 

XXV. táblázat
A középiskolai tanárok édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége az iskola településtípusa szerint (%) (Csak szakképzést folytató intézmények)

  Diploma  Érettségi  Nincs érettségi 
Budapest  33,3  26,7  40,0 
Megyeszékhely  23,7  25,4  50,8 
Egyéb város és község  20,8  19,1  60,1 

XXVI. táblázat
Az egyes iskolatípusokban oktatók házastársainak legmagasabb iskolai végzettsége, %

  G + SZK  SZK  SZK + SZM  SZM 
Egyetem  50,0  49,3  52,7  29,8  31,1 
Főiskola  33,7  28,5  23,6  36,7  40,0 
Legfeljebb érettségi  16,3  22,2  23,6  33,5  28,9 

XXVII. táblázat
A közismereti és szakmai tanárok házastársainak legmagasabb végzettsége, %

  Közismereti tanárok  Szakmai tanárok 
Egyetem  48,3  23,2 
Főiskola  32,1  35,1 
Legfeljebb érettségi  19,6  41,7 

XXVIII. táblázat
A fiatalabb és idősebb generációhoz tartozó közismereti és szakmai tanárok házastársainak legmagasabb iskolai végzettsége, %

A tanárok szaktárgy és életkor szerint  A házastárs iskolai végzettsége 
egyetem  főiskola  max. érettségi 
Közismereti, max. 39 év  43,6  30,1  26,4 
Közismereti, 40 év felett  51,2  34,1  14,7 
Szakmai, max. 39 év  22,5  37,5  40,0 
Szakmai, 40 év felett  23,4  34,4  42,2 

XXIX. táblázat
A középiskolai tanári végzettséggel rendelkezők aránya a közismereti tárgyakat tanítók között iskolatípusonként, %

G + SZK  SZK  SZK+SZM  SZM 
85,2  72,6  75,8  64,2  50,0 

XXX. táblázat
Az első diplomájukat esti vagy levelező tagozaton szerzők aránya, %

A tanárok szaktárgya  Az iskola típusa 
középiskola  szakmunkásképző 
Közismereti tanárok  8,6  14,6 
Szakmai tanárok  25,4  50,7 

XXXI. táblázat
A továbbképzéseken való aktivitás az elmúlt 5 évben, nemek és végzettségek szerint, %

A tanárok jellemzői  Nem vett részt
továbbképzésen 
Legalább két továbbképzésen részt vett 
Férfiak  47,7  22,0 
Nők  41,3  30,1 
Egydiplomások  48,9  22,8 
Kétdiplomások  36,4  31,8 
Legalább három diplomával rendelkezők  33,3  37,3 

XXXII. táblázat
A gimnáziumokban és szakképző intézményekben oktatók átlagos munkahelyszáma életkori csoportok szerint

  Gimnázium  Szakképzés 
Max. 29 évesek  1,32  1,70 
30-34 évesek  1,89  2,23 
35-39 évesek  2,36  2,63 
40-44 évesek  2,58  3,03 
45-49 évesek  3,08  2,96 
50-54 évesek  3,00  3,23 
54 év fölöttiek  3,15  3,71 

XXXIII. táblázat
Az anyagi megbecsültségükkel elégedett és elégedetlen tanárok aránya, %

  Elégedetlenek  Közepesen
elégedettek 
Elégedettek 
Közismereti tanárok  71,0  19,5  9,6 
Szakmai tanárok  54,1  24,6  21,2 
Férfi közismereti tanárok  74,3  17,9  7,8 
Női közismereti tanárok  69,6  19,9  10,5 
Férfi szakmai tanárok  65,1  26,4  8,5 
Női szakmai tanárok  36,4  43,9  19,7 

XXXIV. táblázat
A családban található autó életkora a házastárs iskolai
végzettsége szerint (%)

Az autó életkora  A házastárs végzettsége 
egyetem  főiskola  legfeljebb érettségi 
1-3 éves  26,9  14,4  9,7 
4-9 éves  40,4  31,7  32,0 
10 éves vagy régebbi  32,7  54,0  58,3 

XXXV. táblázat
Az egyes településtípusokon lakó autó- és számítógép-tulajdonos középiskolai pedagógusok aránya (%)

  Van autó a családban  Van otthon számítógép 
Budapestiek  54,9  49,2 
Megyeszékhelyen lakók  70,0  36,6 
Egyéb városban lakók  70,2  30,7 

XXXVI. táblázat
Az egyes településtípusokon tanító közismereti és szakmai tanárok nyaralásai a kérdezést megelőző esztendőben, %

  Volt külföldön  Sehol nem nyaralt 
Budapesti közismereti tanárok  18,9  34,4 
Budapesti szakmai tanárok  12,1  57,6 
Megyeszékhelyen dolgozó közismereti tanárok  15,2  43,7 
Megyeszékhelyen dolgozó szakmai tanárok  8,9  60,7 
Egyéb városban dolgozó közismereti tanárok  18,3  47,2 
Egyéb városban dolgozó szakmai tanárok  8,4  69,5 

XXXVII. táblázat
Azok aránya, akik a "szeretetteljes bánásmód"-ot általában az iskola nagyon fontos feladatának jelölték meg (%)

Gimnázium  78,6 
Gimnázium + Szakközépiskola  79,0 
Szakközépiskola  72,6 
Szakközépiskola + Szakmunkásképző  68,9 
Szakmunkásképző  56,7 

XXXVIII. táblázat
A tanárok jövőképe és foglalkozásához való érzelmi viszonya közötti összefüggés (%)

  Nagyon szereti
foglalkozását 
Ellentmondásos érzelmi viszony a tanári léttel 
Tanárként dolgozik  72,9  60,4 
Iskolában vezetőként dolgozik  9,9  3,0 
Pályaelhagyó lesz  8,6  24,8 
Munkanélküli vagy nyugdíjas lesz  8,6  11,9 
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.