wadmin | 2009. jún. 17.

Kérdőív

 

Országos Közoktatási Intézet
Kutatási Központ

Budapest, V. ker. Dorottya u. 8.
T: 118-5145; F: 266-9185

           

  Azonosító

   

  Sorszám
TANÁRI PÁLYA
ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK

1996. november

Kérdezés helye:........................................

Kérdezés ideje: 1996...........................hó.......nap.................-tól................ig

Kérdezte:..................................................
I. A KÖVETKEZŐKBEN A VÉGZETTSÉGÉVEL, SZAKMAI ÉLETÚTJÁVAL KAPCSOLATBAN SZERETNÉNK NÉHÁNY KÉRDÉST FELTENNI ÖNNEK

1. Milyen felsőfokú végzettség(ek)kel rendelkezik, hol és mikor szerezte meg az(oka)t? (Ha nincs felsőfokú végzettsége, milyen középfokú végzettséggel rendelkezik?)

KÉRDEZŐ! Időrendi sorrendben kódolja a végzettségeket az alábbi táblázatban!  

 

a végzettség meg-szerzésének éve intézmény neve, székhelye végzettség tagozat
    1 2 3 4 5 6 7 8 0 X 1 2 3 0 X
    1 2 3 4 5 6 7 8 0 X 1 2 3 0 X
    1 2 3 4 5 6 7 8 0 X 1 2 3 0 X
    1 2 3 4 5 6 7 8 0 X 1 2 3 0 X
    1 2 3 4 5 6 7 8 0 X 1 2 3 0 X
    1 2 3 4 5 6 7 8 0 X 1 2 3 0 X
Végzettség:
1 - középfokú óvodapedagógusi
2 - felsőfokú óvodapedagógusi
3 - középfokú tanítói
4 - felsőfokú tanítói
5 - általános iskolai tanári
6 - középiskolai tanár
7 - egyéb tanár
8 - egyéb, nem tanári
0 - X -
Tagozat:
1 - nappali
2 - esti
3 - levelező
0 - X  -

 

2. Folytat-e jelenleg felsőfokú tanulmányokat?

1 -  igen
2 -  nem
0 - X -

HA IGEN!

 

3. Hol és milyet?

végzettség intézmény neve, székhelye tagozat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 X   1 2 3 0 X
Végzettség
1 középfokú óvodapedagógusi
2 felsőfokú óvodapedagógusi
3 középfokú tanítói
4 felsőfokú tanítói
5 általános iskolai tanári
6 középiskolai tanár
7 egyéb tanár
8 pedagógiai szak
9 egyéb, nem tanári, éspedig:...........................................
0 X
Tagozat:
1 nappali
2 esti
3 levelező
0 X

 

4. Rendelkezik-e a következő tudományos fokozatok valamelyikével, illetve folyamatban van-e megszerzésük?

Fokozat van folyamatban van a megszerzése nincs  
egyetemi doktori 1 2 3 0 X
kandidátusi 1 2 3 0 X
Ph.D. 1 2 3 0 X

 

5. Anyanyelvén kívül beszél-e (ért-e) valamilyen idegen nyelven?

1 igen
2 nem
0 X

HA IGEN!

6. Az alábbi nyelvek valamelyikéből van-e Önnek nyelvvizsgája vagy annak megfelelő végzettsége, illetve vizsgával nem igazolt nyelvismerete? Kérem, a nyelvismeret fokát is jelölje meg!

Nyelvismeret foka:
1 alapfokú
2 középfokú
3 felsőfokú

  a vizsgával igazolt nyelvismeret foka a nyelvismeretet igazoló dokumentum megszerzésének éve vizsgával nem igazolt nyelvismeret
angol 1 2 3 0 X   1 2 3 0 X
német 1 2 3 0 X   1 2 3 0 X
orosz 1 2 3 0 X   1 2 3 0 X
francia 1 2 3 0 X   1 2 3 0 X
olasz 1 2 3 0 X   1 2 3 0 X
spanyol 1 2 3 0 X   1 2 3 0 X
latin 1 2 3 0 X   1 2 3 0 X
egyéb,  éspedig:........... 1 2 3 0 X   1 2 3 0 X

 

7. Első kereső foglakozásától kezdve milyen munkahelyei, foglalkozásai és beosztásai voltak (nem csak pedagógusként). Ha egy munkahelyen belül a beosztása változott (pl. tanárból igazgatóhelyettes lett), akkor kérjük ezt külön említeni!

KÉRDEZŐ! Vegyes típusú iskola esetén (pl. általános és középiskola) mindkét típus kódját jelölje be egy soron belül! 

 

mettől meddig év
munkahely

település megye

beosztás
1 vezető
2 vezetőhelyettes
3 beosztott 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6   1 2 3 0 X
munkahely
1 óvoda
2 általános iskola
3 szakmunkásképző
4 szakközépiskola
5 gimnázium
6 gyógypedagógiai intézmény
7 főiskola
8 egyetem
9 kollégium, nevelőintézet
10 közművelődési intézmény (ÁMK is)
11 közigazgatás (tanács, önkormányzat)
12 pártmunka
13 egyéb, éspedig:.............................
település
1 Budapest
2 megyeszékhely
3 vidéki város
4 falu
5 nem magyarországi település
6 egyéb, éspedig:..................................

 

8. Milyen szaktárgyak tanítására van képesítése?

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
0 - X

 

9. Az elmúlt öt évben részt vett-e szervezett továbbképzésen?

1 igen
2 nem
0 X

 

HA IGEN!

10. Milyen szervezett továbbképzése(ke)n vett részt?

továbbképzés
időpontja év
tovább-képzés jellege továbbképzést nyújtó intézmény továbbképzés időtartama ki finanszírozta mennyire volt elégedett  
 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

0 X

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

0 X

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 0 X
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 0 X
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 0 X
továbbképzés jellege
1 szaktárgyi
2 vezetői
3 személyiségfejlesztő
4 pedagógiai mérés, értékelés
5 egyéb, éspedig
intézmény
1 főiskola
2 egyetem
3 pedagógia szolg. int.
4 vállalkozás
5 külföldi intézmény
6 egyéb, éspedig
időtartam
1 30 óránál kevesebb
2 30-60 óra
3 60-200 óra
4 200 óra fölött
5 távoktatás jellegu
6 folyamatos
ki finanszírozta
1 saját maga
2 az iskola
3 a fenntartó
4 vegyesen
5 pályázat
6 egyéb
7 ingyenes

 

11. Az elmúlt öt évet megelőzően részt vett-e szervezett továbbképzésen?

1 igen
2 nem
0 X

 

12. Valószínű-e, hogy a közeljövőben szervezett továbbképzésen vesz részt?

1 igen
2 nem
0 X

 

HA IGEN!

13. Milyenen?

1 szaktárgyi
2 vezetői
3 személyiségfejlesztő
4 pedagógiai mérés, értékelés
5 egyéb, éspedig:...........................................
0 X

 

14. Az elmúlt öt évben járt-e valamilyen tanfolyamra az alábbiak közül?

Több válasz lehetséges! 
  1 igen 2 nem 0 X
nyelvtanfolyam 1 2 0 X
informatikai, számítástechnikai 1 2 0 X
életmód, egészségmegőrzés 1 2 0 X
barkács, házimunka 1 2 0 X
autóvezetés 1 2 0 X
sport 1 2 0 X
művészet, kézművesség 1 2 0 X
vállalkozásfejlesztő (könyvvitel, adótanácsadás stb.) 1 2 0 X
egyéb, éspedig:......................................... 1 2 0 X

 

15. Valószínűnek tartja-e, hogy a közeljövőben valamilyen tanfolyamon vesz részt?

1 igen
2 nem
0 X

HA IGEN!

 

16. Milyenen?

Több válasz lehetséges! 

1 nyelvtanfolyam
2 informatikai, számítástechnikai
3 életmód, egészségmegőrzés
4 barkács, házimunka
5 autóvezetés
6 sport
7 művészet, kézművesség
8 vállalkozásfejlesztő (könyvvitel, adótanácsadás stb.)
9 egyéb, éspedig:................................................
0 X

 

17. Tudja-e Ön használni a számítógépet?

1 igen
2 nem, de tervezi, hogy megtanulja
3 nem, nem is tervezi, hogy megtanulja
0 X

 

18. Használ-e Ön számítógépet?

1 igen, a munkahelyén is, otthon is használ
2 igen, csak otthon
3 igen, csak a munkahelyén
4 nem használ
0 X

 

19. Rajta van-e Ön az országos szakértői listán vagy vizsgáztatási névjegyzéken?

szakértői lista vizsgáztatási névjegyzék
1 igen
2 nincs, nem is kérte
3 nincs, kérte, de nem sikerült
4 nincs, de tervezi
1 igen
2 nincs, nem is kérte
3 nincs, kérte, de nem sikerült
4 nincs, de tervezi
0 X 0 X

 

II. MOST ISKOLAI MUNKÁJÁRÓL, SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEIRŐL ÉS KAPCSOLATAIRÓL KÉRDEZNÉNK:

20. Milyen közalkalmazotti kategóriába van Ön besorolva?

..................................................

 

21. Tanítással kapcsolatos tevékenységei:

milyen tárgyakat tanít hány órában egy héten
saját iskolájában máshol (más iskola, különóra)
     
     
     
     
     

 

22. A tanításon kívül van-e valamilyen egyéb rendszeres iskolai tevékenysége ebben az iskolaévben, s ha igen, milyen formában?
KÉRDEZŐ! Add át az 1. sz. kártyát!

tevékenység megnevezése

milyen
rendszerességgel

milyen díjazás
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
Tevékenység megnevezése
1 - napközi
2 - szakkör
3 - korrepetálás
4 - részvétel pedagógiai program kidolgozásában
5 - felvételi tesztek kidolgozása
6 - tankönyvírás
7 - pályaválasztással kapcs. munka
8 - gyermekvédelemmel kapcs. munka
9 - iskolaszéki tagság
10 - iskolai tábor szervezése
11 - munkaközösség-vezetés
12 - egyéb, éspedig:...........................
Milyen rendszerességgel
1 - hetente 4 óránál több
2 - heti 1-4 óra
3 - havonta néhány alkalommal
4 - félévente néhány alkalommal
5 - ált. minden évben
6 - alkalmanként
7 - egyéb, éspedig:...................
Milyen díjazás ellenében
1 - rendszeres, folyamatos
2 - eseti díjazással
3 - óraszám- kedvezménnyel
4 - egyéb formában
5 - díjazás nélkül
6 - még nem alakult ki a díjazás rendszere

 

23. Kérem, mondja meg, hogy az elmúlt öt évben az alábbi tevékenységek közül melyekben vett részt!

  igen nem  
helyi tanterv kidolgozása 1 2 0 X
helyi értékelési rendszer kidolgozása 1 2 0 X
tankönyvírás 1 2 0 X
szaktanácsadói, szakértői munka 1 2 0 X
publikáció 1 2 0 X
szakmai előadás(ok) tartása 1 2 0 X
egyéb szakmai jellegűmunka:........... 1 2 0 X

 

24. Mit gondol, hogy öt év múlva melyik állítás lesz igaz Önre?

KÉRDEZŐ! Add át az 1. sz. kártyacsomagot!
Egy válasz lehetséges! 

1 - jelenlegi iskolámban tanítok, köztanárként
2 - jelenlegi iskolámban vezető(igazgató, ig.helyettes, szakmai munkaközösség-vezető) leszek
3 - a településen másik iskolában dolgozom
4 - más településen, iskolában dolgozom
5 - a településen más, oktatással kapcsolatos munkakörben dolgozom
6 - a településen más, nem oktatással kapcsolatos munkakörben dolgozom
7 - más településen, oktatással kapcsolatos munkakörben dolgozom
8 - más településen más, nem oktatással kapcsolatos munkakörben dolgozom
9 - önálló (pl. vállalkozó) leszek
10 - külföldön élek
11 - nyugdíjas leszek
12 - munkanélküli leszek
13 - egyéb, éspedig:.......................................
0 - X

 

25. Tagja-e valamilyen szakmai munkaközösségnek?

  igen nem  
iskolai szinten 1 2 0 X
helyi (városi, községi, kerületi) szinten 1

2

0 X

regionális szinten

1

2

0 X

egyéb, éspedig:............................

1

2

0 X

 

26. Tagja-e valamilyen szakmai szervezet(ek)nek (pl. szaktárgyi egyesület)?

1 igen
2 nem
0 X

HA IGEN!

 

27. Mely(ek)nek, milyen típusú tevékenységgel és milyen rendszerességgel vesz részt a munkájukban?

szervezet neve: mióta tagja Ön ennek a szervezetnek év jellemzőmódon milyen tevékenységgel vesz részt a munkában milyen rendszerességgel vesz részt a munkában
    1 2 3 4 1 2 3 4 5
    1 2 3 4 1 2 3 4 5
    1 2 3 4 1 2 3 4 5
tevékenység
1 vezetőszerep
2 szervezői munka
3 rendezvényeken való részvétel
4 egyéb, éspedig
5 egyéb, éspedig
rendszeresség
1 évente
2 évente többször
3 havonta
4 havonta többször

 

28. Tagja-e valamilyen szakszervezetnek?

1 igen
2 nem
0 X

 

HA IGEN!

 

29. Melyiknek és mióta?

szakszervezet neve: mióta tagja  
Pedagógusok Szakszervezete    0 X
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete    0 X
egyéb, éspedig:..............................................    0 X

 

30. Hogy érzi, iskolai munkájában mekkora felelősséggel tartozik a következőknek:

1 egyáltalán nem érez felelősséget
5 nagy felelősséget érez

a fenntartónak 1 2 3 4 5 0 X
a gyermekeknek/tanulóknak 1 2 3 4 5 0 X
a kollégáknak 1 2 3 4 5 0 X
a szülőknek 1 2 3 4 5 0 X
a társadalomnak 1 2 3 4 5 0 X
az igazgatónak 1 2 3 4 5 0 X
az iskolának 1 2 3 4 5 0 X
az iskolaszéknek 1 2 3 4 5 0 X
egyéb pedagógiai szakembereknek 1 2 3 4 5 0 X
saját magának 1 2 3 4 5 0 X
vezetőtanároknak 1 2 3 4 5 0 X
másoknak, éspedig:........................................................... 1 2 3 4 5 0 X

 

31. Iskolai munkája során mennyire érzi feladatának a következőket? Kérem, osztályozza le mindegyiket 1-től 5-ig

1 egyáltalán nem a feladata
5 teljes mértékben a feladata

a személyiség fejlesztése 1 2 3 4 5 0 X
a testi fejlődés segítése 1 2 3 4 5 0 X
a tudásvágy felébresztése 1 2 3 4 5 0 X
a világ megértésének segítése 1 2 3 4 5 0 X
állampolgári nevelés 1 2 3 4 5 0 X
az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) fejlesztése 1 2 3 4 5 0 X
az elméleti tudás növelése 1 2 3 4 5 0 X
az intelligencia fejlesztése 1 2 3 4 5 0 X
edzés az élet nehézségeire 1 2 3 4 5 0 X
erkölcsi nevelés 1 2 3 4 5 0 X
felkészítés a felnőtt életre 1 2 3 4 5 0 X
művészeti nevelés 1 2 3 4 5 0 X
szabadidős tevékenység 1 2 3 4 5 0 X
szocializáció 1 2 3 4 5 0 X
sokoldalú nevelés 1 2 3 4 5 0 X

 

32. Igényli-e, hogy munkáját rendszeresen értékeljék?

1 igen
2 nem
0 X

HA IGEN!

 

33. Ki és minek alapján tegye azt? Kérem, hogy az Ön számára legkívánatosabbnak tűnőváltozatot említse!

Több válasz lehetséges! 
Ki?
1 a kollégák
2 az igazgató
3 a szaktanácsadó
4 az önkormányzat
5 értékeléssel foglalkozó cégek
6 egyéb, éspedig:...........................
0 X
Minek alapján?
1 óramegfigyelés
2 tanulói tudás iskolai mérése
3 tanulói tudás külsőszakértői mérése
4 az Ön által készített dokumentumok
5 szakmai vizsgá(ko)n
6 továbbképzésen nyújtott teljesítmény (pl. záródolgozat)
7 tanulói verseny-, felvételi (továbbtanulási) eredmények
8 hátrányos helyzetűtanulók felzárkóztatása
9 egyéb, éspedig:........................................
0 X

 

34. Kérem, értékelje az alábbi tevékenységeket aszerint, hogy mennyire szívesen végzi!

1 nagyon nem szívesen végzi
5 nagyon szívesen végzi
9 nem végzi a tevékenységet

fegyelmezés 1 2 3 4 5 9 0 X
iskolán kívüli feladatok (pl. kirándulás, táborozás) 1 2 3 4 5 9 0 X
korrepetálás 1 2 3 4 5 9 0 X
számonkérés, értékelés 1 2 3 4 5 9 0 X
tananyag magyarázata 1 2 3 4 5 9 0 X
tanórára való felkészülés 1 2 3 4 5 9 0 X
tanulócsoportok önálló munkáltatása az órán 1 2 3 4 5 9 0 X
tehetséges tanulókkal való foglalkozás 1 2 3 4 5 9 0 X
egyéb, éspedig:........................................................... 1 2 3 4 5 9 0 X

 

35. Mennyire elégedett az alábbiakkal?

1 - nagyon elégedetlen
5 - nagyon elégedett

a tanulók érdeklődése, szorgalma

1 2 3 4 5 0 X

a tanulók fegyelmezettsége

1 2 3 4 5 0 X

a kollégák szakmai segítőkészsége

1 2 3 4 5 0 X

anyagi megbecsültség

1 2 3 4 5 0 X

erkölcsi megbecsültség 1 2 3 4 5 0 X
az iskola általános oktatási színvonala 1 2 3 4 5 0 X
az oktatás tárgyi feltételei 1 2 3 4 5 0 X
a továbbképzési lehetőségek 1 2 3 4 5 0 X
a tantestületi - szellem"

1 2 3 4 5 0 X

a szülőkkel való kapcsolattartás

1 2 3 4 5 0 X

az iskola megbecsültsége a szülők körében

1 2 3 4 5 0 X

az iskola megbecsültsége a fenntartó által 1 2 3 4 5 0 X

36. Ön általában mennyire szereti a tanítást mint foglalkozást?

1 nagyon
2 közepesen
3 nem túlságosan
0 X

 

III. AZ ALÁBBIAKBAN A VÉLEMÉNYÉT SZERETNÉNK HALLANI NÉHÁNY KÉRDÉSRŐL

37. Kérjük, jelölje 1-től 5-ig terjedőosztályzatokkal, hogy mennyire tartja fontosnak a következőket a jó tantestületi légkör kialakulásához:

1 egyáltalán nem fontos
5 nagyon fontos

a konfliktusok sikeres kezelése 1 2 3 4 5 0 X
egymás segítése 1 2 3 4 5 0 X
hasonló értékrend 1 2 3 4 5 0 X
hasonló szakmai elképzelések, törekvések 1 2 3 4 5 0 X
iskolán kívüli közös programok 1 2 3 4 5 0 X
jó emberi kapcsolatok 1 2 3 4 5 0 X
jó szakmai együttműködés 1 2 3 4 5 0 X
megfelelőkapcsolat a vezetőés a beosztottak között 1 2 3 4 5 0 X
rendszeres szakmai beszélgetések 1 2 3 4 5 0 X
szakmai rivalizálás 1 2 3 4 5 0 X
szülőkkel való jó kapcsolat 1 2 3 4 5 0 X
egyéb, éspedig:............................................................ 1 2 3 4 5 0 X

 

38. Kérjük, értékelje 1-től 5-ig terjedőosztályzatokkal, hogy az Önök tantestületére mennyire jellemzőek a következők:

1 egyáltalán nem jellemző
5 nagyon jellemző

a konfliktusok sikeres kezelése 1 2 3 4 5 0 X
egymás segítése 1 2 3 4 5 0 X
hasonló értékrend 1 2 3 4 5 0 X
hasonló szakmai elképzelések, törekvések 1 2 3 4 5 0 X
iskolán kívüli közös programok 1 2 3 4 5 0 X
jó emberi kapcsolatok 1 2 3 4 5 0 X
jó szakmai együttműködés 1 2 3 4 5 0 X
megfelelőkapcsolat a vezetőés a beosztottak között 1 2 3 4 5 0 X
rendszeres szakmai beszélgetések 1 2 3 4 5 0 X
szakmai rivalizálás 1 2 3 4 5 0 X
szülőkkel való jó kapcsolat 1 2 3 4 5 0 X
egyéb, éspedig:.............................................................. 1 2 3 4 5 0 X

 

39. Az Önök tantestületében milyen gyakran kerülnek szóba a következők? Kérem, osztályozza le 1-től 5-ig!

1 soha
5 nagyon gyakran

a gyerekek tanulmányi előmenetele 1 2 3 4 5 0 X
a kollégák személyes ügyei

1 2 3 4 5 0 X

a megélhetési kérdések

1 2 3 4 5 0 X

a munkahelyi körülmények 1 2 3 4 5 0 X
a pedagógiai programok és a helyi tantervek 1 2 3 4 5 0 X
a szakmai ellenőrzések eredményei 1 2 3 4 5 0 X
a taneszközellátás 1 2 3 4 5 0 X
a tankönyvek 1 2 3 4 5 0 X
a tanulók magatartásának romlása 1 2 3 4 5 0 X
a vezetés problémái 1 2 3 4 5 0 X
az iskola jövője 1 2 3 4 5 0 X
az iskolafenntartóval való kapcsolatok 1 2 3 4 5 0 X
pénzügyi helyzet 1 2 3 4 5 0 X

40. Ahhoz, hogy valaki jó pedagógusnak számítson, inkább szükséges vagy inkább nem szükséges, hogy a következőtulajdonságokkal rendelkezzen? Kérem, rakja a kártyákat ebből a szempontból két csoportba!

KÉRDEZŐ! Add át az 2. sz. kártyacsomagot! 
  inkább szükséges inkább nem szükséges  
együttmuködési készség 1 2 0 X
érdekérvényesítési készség 1 2 0 X
gyermekszeretet 1 2 0 X
határozottság 1 2 0 X
humorérzék

1

2

0 X

jó fellépés

1

2

0 X

kiemelkedo szaktudás

1

2

0 X

közmegbecsülés

1

2

0 X

megfelelo összeköttetések

1

2

0 X

menedzseri képességek 1 2 0 X
önismeret 1 2 0 X
saját pedagógiai koncepció 1 2 0 X
szilárd értékrend 1 2 0 X
tekintély 1 2 0 X
turőképesség 1 2 0 X

 

41. Kérem, rakja sorba a következőfoglalkozásokat abból a szempontból, hogy mennyire örvendenek társadalmi megbecsültségnek!

KÉRDEZŐ! Add át az 3. sz. kártyacsomagot! 
  sorrend  
általános iskolai tanár    0 X
általános orvos    0 X
gépészmérnök   0 X
gyógyszerész   0 X
jogász   0 X
könyvtáros   0 X
középiskolai tanár    0 X
közgazdász   0 X
lelkész   0 X
óvodapedagógus   0 X
újságíró   0 X

 

42. Kérjük, jelölje meg az alábbi ötfokozatú skálán, mennyire tartja erősnek az alábbi tényezők ifjúságra gyakorolt hatását!

1 gyenge
5 erős
9 nincs véleménye

barátok, kortárscsoportok 1 2 3 4 5 9 0 X
családi környezet 1 2 3 4 5 9 0 X
tömegkommunikációs eszközök 1 2 3 4 5 9 0 X
iskola 1 2 3 4 5 9 0 X
ifjúsági szervezetek 1 2 3 4 5 9 0 X
egyház 1 2 3 4 5 9 0 X

 

KÉRDEZŐ! Add át 4. sz. kártyacsomagot! 

43. Ezekre a kártyákra az iskolák tevékenységeit, feladatait írtuk föl. Kérem, rakja ezeket három csoportba. Az elsőcsoportba rakja azokat, amelyeket nem tart fontosnak, a másodikba azokat, amelyeket kissé fontosnak tart, a harmadikba pedig azokat, amelyeket nagyon fontosnak tart.

KÉRDEZŐ! Vedd vissza a nem fontos kártyákat! 

Most pedig rakja sorba a fontosként kiválasztott kártyákat úgy, hogy elsőhelyre kerüljön az, amelyik Ön szerint a legfontosabb az iskolák tevékenységében!

KÉRDEZŐ! Ha vitatott, az általános iskolai alapoktatásra kell vonatkoztatni a kérdést! 
  Nem Kissé Nagyon Rangsor  
FONTOS    
1) az egyéni képességek fejlesztése 1 2 3 ....... 0 X
2) vallásos nevelés 1 2 3 ....... 0 X
3) a gondolkodás, az értelem fejlesztése 1 2 3 ....... 0 X
4) tudományos ismeretek átadása 1 2 3 ....... 0 X
5) a magyar nemzeti hagyományok megismertetése 1 2 3 ....... 0 X
6) idegen nyelvek megtanítása 1 2 3 ....... 0 X
7) szeretetteljes bánásmód 1 2 3 ....... 0 X
8) tisztességre, erkölcsre nevelés 1 2 3 ....... 0 X
9) másokkal való együttműködésre nevelés 1 2 3 ....... 0 X
10) felkészítés a továbbtanulásra 1 2 3 ....... 0 X
11) egy jó szakma elsajátítása 1 2 3 ....... 0 X
12) játék, szórakozás, kellemes elfoglaltságok 1 2 3 ....... 0 X
13) az anyanyelv megfelelőelsajátítása 1 2 3 ....... 0 X
14) rendre, fegyelemre nevelés 1 2 3 ....... 0 X
15) szexuális nevelés 1 2 3 ....... 0 X
16) politikai, állampolgári nevelés 1 2 3 ...... 0 X
17) megfelelőétkezés, napköziellátás 1 2 3 ....... 0 X
18) a közösségi szellem fejlesztése 1 2 3 ....... 0 X
19) mozgás és sportolási lehetőség biztosítása 1 2 3 ....... 0 X
20) a haza szeretetére való nevelés 1 2 3 ....... 0 X

 

IV. A KÖVETKEZŐKBEN ANYAGI HELYZETÉRŐL, KERESETÉRŐL, JÖVEDELMÉRŐL SZERETNÉNK TÁJÉKOZÓDNI

44. Mennyi az Ön besorolás szerinti havi bruttó bére? 

KÉRDEZŐ! Ha rákérdez, alapbér + pótlék! 

................................Ft

0 X

 

45. Kap-e Ön valamilyen bérpótlékot?

1 igen
2 nem
0 X

 

HA IGEN!

46. Milyen jogcímen?

  kap nem kap  
területi pótlék 1 2 0 X
idegennyelv-tudásra járó pótlék 1 2 0 X
osztályfőnöki pótlék 1 2 0 X
munkaközösség-vezetői pótlék 1 2 0 X
egyéb pótlék, éspedig:............................................. 1 2 0 X

 

47. Az elmúlt hónapban kapott-e túlóradíjat?

1 kapott
2 nem kapott
0 X

 

48. Van-e iskolán belül egyéb, a pótlékon és a túlórán kívüli jövedelme?

1 van
2 nincs
0 X

 

HA VAN!

49. Milyen típusú munkáért, milyen rendszerességgel?
(Iskolán belüli vállalkozási tevékenység is!)

a munka típusa, jellege rendszeresség
  1 2 3 4 0 X
  1 2 3 4 0 X
  1 2 3 4 0 X

rendszeresség
1 - havonta
2 - kb. félévenként
3 - kb. évente egyszer
4 - egyéb, éspedig:.........................

 

50. Van-e egyéni vállalkozói igazolványa?

1 - van
2 - nincs, de tervezi, hogy kiváltja
3 - nincs, nem is tervezi, hogy kiváltja
0 - X

 

HA VAN!

51. Mióta: 19......

 

52. Milyen főtevékenységre?

1 oktatás
2 pedagógiai jellegű(pl. tantervkészítés, taneszközkészítés)
3 egyéb szellemi
4 termelo jellegu
5 kereskedelmi jellegu
6 szolgáltatási jellegű
7 egyéb, éspedig:......................................
0 X

 

53. Tagja-e valamilyen gazdasági társaságnak?

1 igen
2 nem, de tervezi, hogy alapít/belép ilyenbe
3 nem, de nem is tervezi
0 X

 

HA TAGJA!

54. Mióta? 19...............

 

55. Milyen főtevékenységre?

1 oktatás
2 pedagógiai jellegű (pl. tantervkészítés, taneszközkészítés)
3 egyéb szellemi
4 termelo jellegű
5 kereskedelmi jellegű
6 szolgáltatási jellegű
7 egyéb, éspedig:......................................
0 X

 

56. A fentieken kívül van-e egyéb, iskolán kívül szerzett jövedelme?

1 van
2 nincs
0 X

 

HA VAN!

57. Milyen jellegű és milyen rendszeres?

Milyen jellegű Milyen rendszeres  
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 0 X
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 0 X
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 0 X
Milyen jellegű
1 oktatás
2 pedagógiai jellegű (pl. tanterv-, taneszközkészítés)
3 egyéb szellemi
4 termelő jellegű

5 kereskedelmi jellegű
6 szolgáltatási jellegű
7 egyéb, éspedig:......................................
Milyen rendszeres
1 rendszeres
2 szezonális
3 alkalmi

 

58. 1995-ben mennyi volt az éves bruttó jövedelme?

...............................Ft

0 X

 

59. Ez kb. hány százaléka az Ön családja (egy háztartásban élők)
összjövedelmének?

...............................%

0 X

 

60. Kérem, mondja meg, milyen típusú lakásban lakik?

1 családi ház
2 többlakásos társasház
3 lakótelepi lakás
4 pedagógusszállás, munkásszállás
5 egyéb, éspedig:....................................
0 X

 

61. Mekkora lakásban lakik?

.......................m2

0 X

 

62. Tartoznak-e az Ön lakásához a következők?

  tartozik nem tartozik  
garázs 1 2 0 X
kert 1 2 0 X
egyéb, éspedig:............................................. 1 2 0 X

 

63. Milyen jogcímen lakik a lakásban?

1 tulajdonos
2 családtag
3 főbérlő vagy családtagja
4 albérlő
5 szolgálati lakás bérlője
6 szálláshely bérlője
7 egyéb, éspedig:.............................
0 X

 

64. Van-e Önnek/az Ön családjának (az Önnel egy háztartásban élőknek) személygépkocsija?

1 van, egy
2 van, több
3 nincs
0 X

 

HA VAN! 65. Milyen a típusa és hány éves 

milyen a típusa

hány éves
   
   

0 X

 

66. Van-e Önnek/az Ön családjának hétvégi háza/nyaralója?

1 van, egy
2 van, több
3 nincs
0 X

 

HA VAN!

67. Mióta és hol van? 

mióta hol van
   
   

 

68. Volt- az idén nyaralni:

1 volt
2 nem volt
0 X

 

HA VOLT!

69. Hol volt nyaralni és mennyi ideig?

hol volt nyaralni mennyi ideig  
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 X
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 X
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 X
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 X
Hol volt nyaralni?
1 saját telken, hétvégi házban
2 rokonoknál, ismerősöknél Magyarországon
3 magyarországi üdülőhelyen
4 rokonoknál, ismerősöknél külföldön
5 külföldi üdülőhelyen
6 egyéb helyen, éspedig:....................
Mennyi ideig?
1 néhány napig
2 kb. egy hétig
3 kb. két hétig
4 kb. három hétig
5 kb. egy hónapig
6 egy hónapnál tovább

 

70. Az alábbi szórakozási, kikapcsolódási tevékenységek közül melyeket szokta végezni?

  szokta végezni nem szokta végezni  
hangversenyre járás 1 2 0 X
horgászás 1 2 0 X
kártyajáték 1 2 0 X
kiállításra, múzeumba járás 1 2 0 X
kirándulás, természetjárás 1 2 0 X
kötés, varrás, barkácsolás 1 2 0 X
lovaglás 1 2 0 X
művészeti tevékenység végzése 1 2 0 X
moziba, színházba járás 1 2 0 X
olvasás 1 2 0 X
"összejárás" barátokkal 1 2 0 X
teniszezés 1 2 0 X
úszás 1 2 0 X
vadászat 1 2 0 X
vendéglőbe járás 1 2 0 X
egyéb, éspedig:.............................. 1 2 0 X

 

71. Kérem, mondja meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyik a legjellemzőbb Önre!

1 teljesen egészséges vagyok
2 általában egészséges vagyok
3 gyakran vagyok beteg
4 súlyos egészségi problémáim vannak
0 X

 

XIII. VÉGÜL NÉHÁNY, A SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ ADATOT SZERETNÉK KÉRDEZNI ÖNTŐL

72. Születési éve:

19.......

 

73. Születési helye:

............................................település

............................................megye (külföldi településnél ország)

 

74. Neme:

1 férfi
2 nő

 

75. Családi állapota:

1 nőtlen/hajadon
2 házas/élettárssal él
3 elvált/különélő
4 özvegy
0 X

 

HA VAN HÁZAS/ÉLETTÁRSA! 

76. Mi az Ön házastársa(élettársa) legmagasabb iskolai végzettsége?

1 8 osztálynál kevesebb
2 általános iskola
3 szakmunkásképző
4 középiskola
5 főiskola
6 egyetem
0 X

 

77. Mi az Ön házastársá(élettársá)nak jelenlegi foglalkozása?

1 pedagógus
2 más értelmiségi vagy vezető
3 egyéb szellemi
4 szolgáltatásban dolgozik
5 ipari munkás
6 mezőgazdasági munkát végez
7 háztartásbeli
8 munkanélküli
9 diák
10 nyugdíjas
11 egyéb, éspedig:..................................
0 X

 

78. Ki az Ön házastársá(élettársá)nak a munkáltatója

1 állami vállalat, költségvetési intézmény
2 magánvállalat, vállalkozás
3 önálló
4 egyéb, éspedig:..................................
0 X

 

79. Van Önnek gyermeke?

1 van
2 nincs
0 X

 

HA VAN!

80. Hány gyermeke van?

KÉRDEZŐ! Az összes gyereke, nemcsak a vele egy háztartásban élők! 

..............................

0 X

 

81. Hányan élnek közös háztartásban?

...............fő, ebből kereső:...............fő

 

82. Mi édesapja legmagasabb iskolai végzettsége?

1 nem járt iskolába
2 4 vagy 6 elemi, ill. kevesebb, mint 8 osztály
3 8 általános vagy annak megfelelővégzettség
4 szakmunkásképző, szakiskola, mesterlevél, segédlevél, tanonciskola
5 befejezett szakközépiskola, technikum
6 befejezett gimnázium
7 befejezett főiskola, felsőfokú technikum
8 befejezett egyetem
0 X

 

83. Mi volt édesapja foglalkozása, amikor Ön 18 éves volt? (Ha az apa akkor már nem élt vagy nyugdíjas volt, akkor mi volt az utolsó foglalkozása)?

1 önálló (tulajdonos vagy résztulajdonos)
2 pedagógus
3 vezető vagy egyéb értelmiségi (felsőfokú végzettséggel)
4 egyéb szellemi (középfokú végzettséggel)
5 fizikai (nem mezőgazdasági)
6 mezőgazdasági fizikai
7 egyéb, éspedig:................................
0 X

 

84. Kérjük, válassza ki az alábbi kijelentések közül, hogy melyik illik leginkább Önre!

1 vallásos vagyok, az egyház tanítását követem
2 vallásos vagyok a magam módján
3 nem vagyok vallásos
4 egyéb, éspedig:................................................................
0 X

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT!

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.