wadmin | 2009. jún. 17.

Bevezetés

„Én azt gondolom, hogy a többségi iskolák oldaláról nézve nagyon örvendetes és nagyon jó az, hogy az egységes gyógypedagógiai módszertani intézetek (EGYMI) megalakulnak, létrejönnek. Egész speciális területet képviselnek, óriási tudás, tapasztalat halmozódik föl náluk, amit próbálnak közkinccsé, elérhetővé tenni. Ez nagyon jó a többségi iskolának, hiszen amikor hozzánk érkezik egy sajátos nevelésű gyerek, akkor én tudom, hogy ha sérült valamilyen fokon, akkor én hova forduljak tanácsért. És az is szerencsés, ha engem az EGYMI módszertanilag megpróbál segíteni, kiutazik hozzám, és akkor megfogja a kezem, és azt mondja, hogy ezt így kellene csinálni” – mondja egy általános iskola pedagógusa.

A speciális intézmények közül Magyarországon egyre többen szándékoznak átalakulni egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé (EGYMI). Helyzetük azért is különleges, mert az intézményekben együtt van jelen a szak- és szakmai szolgáltatás. Ebben különböznek az eddigi egységes szakszolgálatoktól. Mivel tevékenységeikben a szakmai szolgáltatás feladataiban való közreműködés is megjelenik, mindenképpen célszerű az együttműködésük a megyei kötelezettségként szakmai szolgáltatást ellátó intézménnyel. Az EGYMI alkalmazottainak a létszámát, státusát, képesítési kötelezettségét a fenntartó határozza meg, ezért a helyi igényekhez illeszkednie kell.

A speciális intézmény tudástermelő műhely is. Jó gyakorlatainak, innovációs törekvései tapasztalatainak megosztásával segítheti az együttnevelést, a befogadó pedagógia tartalmi gazdagodását is.

A kötet a magyarországi helyzet, az együttneveléshez vezető út bemutatásával, a szakmai értelmezések közreadásával, az évek óta módszertani intézményként működő speciális intézmények jó gyakorlatainak leírásával, az érintettek megszólaltatásával szándékozik segíteni az útkeresőknek, az együttnevelést vállalóknak és a döntés előtt levőknek céljaik megfogalmazásában, helyük megkeresésében.

Az átalakuláshoz nem vezet királyi út. A jó gyakorlatok hosszú fejlesztés során, szisztematikus építőmunka alapján alakulnak ki – úgy, mint a kötetben bemutatott EGYMI-k esetében, amelyek:

  • a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona – 1147 Budapest, Miskolci u. 77. (igazgató: Brezovay Pálné)
  • a Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Marcali, Petőfi u. 36. (igazgató: Orosz Lajos).
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.