<

Szerkesztette: Kőpatakiné Mészáros Mária

„Az integráció jó, és utat kellene nyitni, hogy minél több gyerek idejuthasson.” – mondja egy hallássérült kisfiú édesanyja.

Az információs társadalom fejlődése lehetővé teszi, hogy a fogyatékosság nem az alkalmatlanságot, a képességek hiányát jelenti, hanem egy olyan helyzetet, amelyben a környezet alakításával a sérült emberek életminősége javulhat.

Maradéktalan társadalmi befogadásukban elsődleges szerepet játszik a szemléletváltás, amely hozzájárul a fogyatékosság körüli előítéletek (félelem, tartózkodás, sajnálkozással telített odafordulás) felszámolásához.

A kötet kiadásával az a szándékunk, hogy segítsük a nyitottságot a sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztése iránt azzal, hogy megismertetjük a sérült emberek „zárt” világát az egészséges emberekkel.

Azért szól elsősorban pedagógusokhoz, mert az ő tudásbővítésük, elkötelezettségük, szemléletváltásuk a kulcsa a befogadó szemlélet kialakításának.


Tartalom


Országos Közoktatási Intézet Budapest, 2004

A kötet az Oktatási Minisztérium támogatásával készült.

Szerkesztette: Kőpatakiné Mészáros Mária

Lektorálta: Lőrincz Zsuzsa

© Kőpatakiné Mészáros Mária (tudományos munkatárs, OKI IFK); Locsmándi Alajos (igazgató, PRIZMA Általános Iskola és Módszertani Központ, Budapest); Losoncz Mária (titkár, fogyatékos gyermekekért közalapítvány); Vargáné Mező Lilla (igazgatóhelyettes, Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Központ, Budapest) Kiss Erika (utazó gyógypedagógus, Mozgásjavító Általános Iskola és Módszertani Központ, Budapest)

© Országos Közoktatási Intézet, 2004.

ISBN 963 682 539 4

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet

Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

Nyomdai munkálatok: Érdi Rózsa Nyomda

Felelős vezető: Juhász László

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.