<

A KÖTET AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.

Szerkesztette:
Kőpatakiné Mészáros Mária

Lektorálta:
Vargáné Mező Lilla
Singer Péter

Szerkesztette: © Kőpatakiné Mészáros Mária

© Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Nyíri Sándor, Zseák Sándorné, 2006
© Országos Közoktatási Intézet, 2006

ISBN: 963 682 577 7
ISSN: 1589-9438

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató


Tartalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.