<

...szülőknek, fenntartóknak, intézményvezetőknek, pedagógusoknak

Ma Magyarországon a közoktatás berkein belül és kívül levők bizonyosan hallottak már az integrációról. Sokan mellette érvelnek, sokan ellene. Van, aki szülőként, családtagként, van, aki pedagógusként óhajtja a változást. S jóllehet a testi és érzékszervi fogyatékosok integrált nevelése, oktatása évtizedek óta folyamatos, az érintett résztvevők – a szülők – sok vonatkozásban tájékozatlanok a kérdéskörben, a gyógypedagógusok egy része és a többségi iskolák pedagógusai is bizonytalanok, esetenként elhatárolódnak.

Az alábbi írások mindegyike gondolatébresztő, vitaindító áttekintés, egyfajta iránytű, mely az integrációs helyzet feltárásán túl a gyakorlatból követhető ötleteket és megoldásokat is kínál. S mivel az iskolavezetők, a pedagógusok nem csak az információt igénylik, hanem az átgondolásra inspiráló, eszmecserékre alkalmat adó fórumot is, a szerzők az OKI honlapján várják véleményüket és tapasztalataikat.

Az esélyegyenlőség legelső, legelemibb láncszeme az oktatás. A hátrányos helyzet felszámolásának, a sérülések korrekciójának, kompenzálásának itt kell elkezdődnie.


Tartalom


A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.