<

Tartalom

 • Kőpatakiné Mészáros Mária • Új szakmai igények, új működési forma: Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények
  Az elmúlt tíz évben elsősorban a szülők, de a többségi és a speciális intézmények kezdeményezésére is megjelentek a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének egyedi, esetleges, intézményekhez kötött megoldásai. A speciális intézmények közül többen módszertani központtá alakultak, és szolgáltatásaikkal, aktív együttműködésükkel spontán kapcsolatok működtetésével segítették a befogadás eredményességét. Kezdeményezéseik – aktív támogatás hiányában – azonban egyediek maradtak, nem adhattak általános megoldást. A tanulmány célja, hogy a közoktatással foglalkozó szélesebb szakmai közönség elé tárja azokat az eredményeket, melyek elősegíthetik a speciális iskolák szervezetében és működésében végbemenő funkcióváltást.
 • A jó tankönyv – az együttnevelés segítője
  A gyógypedagógia „specialitása” abban rejlik, hogy a gyereket az egyénhez leginkább igazodva, a benne lévő pozitívumokat, lehetőségeket felhasználva képességeik fejlesztésére és bővítésére késztesse, és ehhez megadja nekik a megfelelő didaktikai és emocionális támogatást akkor, amikor azt igénylik. A gyógypedagógus alapfeladata, hogy az egyénhez igazítsa az oktatást; ennek egyik fontos eszköze a megfelelő tankönyv kiválasztása. Az alábbi írás ehhez nyújt segítő szempontokat.
 • dr. Salné Lengyel Mária • Kutatási beszámoló a beszédjavító intézmények munkájáról
  A 2001. január 1. és 2002. december 31. között folyt kutatásban az OKI Program és Tantervfejlesztési Központjában dolgozó két gyógypedagógus, logopédiai szakértők és a logopédiai szakma neves szakemberei vettek részt. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezzék a beszédjavító munkát végzők számát, szakmai felkészültségüket, munkakörülményeiket. Ezen túlmenően a tartalmi munkában bekövetkezett változásokat és a beszédjavító munka minőségét is igyekeztek feltárni.
 • Salné Lengyel Mária – Kőpatakiné Mészáros Mária • Az együttnevelés jelenlegi helyzete – egy OKI-kutatás tapasztalatai
  Az utóbbi évek gyakorlata azt mutatja, hogy a többségi általános iskola egyre gyakrabban vállalja fel a testi-érzékszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek – esetenként más fogyatékos gyermekek – oktatását, nevelését is. Ezeknek az intézményeknek hinniük kell abban, hogy a fogyatékos gyermekeknek is joguk van arra, hogy tehetségüket – integráltan vagy szegregáltan – a legmagasabb szinten kibontakoztassák. Az Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központjában 2000/2001-ben zajló kutatás a fogyatékos tanulók együttnevelésének-oktatásának területét érintette „Az integráltan nevelt-oktatott fogyatékos tanulók helyzete” feltárása témában. A kutatás vezetője: dr. Salné Lengyel Mária volt.
 • A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán
  A funkcióvállalásból adódó feladatok eredményes megoldása a gyógypedagógiai oktatási intézményekben a többségi iskoláktól eltérő feltételek között valósulhat meg. Az eltéréseket a gyermekek/tanulók speciális nevelési szükségletei indokolják. Jelen tanulmányunkban azt a felmérést elemezzük, amely a gyógypedagógiai oktatási intézmények speciális feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétét vizsgálta.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.