<

Országos Közoktatási Intézet
Budapest, 2005

A kötet az Oktatási Minisztérium támogatásával készült.

A kötetben közölt óravázlátokat készítették:
Barnáné Lelkes Mónika, Cseh Eleonóra, Dulai Andrásné, Herl Attiláné, Hódi Mariann, Dr. Horváthné Mészáros Márta, Kollár Katalin, Koltai Ágnes, Lőrinczné Kovács Terézia, Macsek Anita, Markó Mónika, Nagy István, Péntek Dózsa Melinda, Rajházi Regina, Ruff Ágota, Schaffer István, Urbán Emese, Várhelyi Gabriella, Weisz Ildikó.

Köszönetet mondunk az óravázlatok készítéséért.

Szakmai lektor: Vargáné Mező Lilla

Olvasószerkesztő: Schüttler Tamás

Grafikai terv: Vokány Attila

ISBN 963 682 560 2
ISSN: 963 682 549 1

© Kőpatakiné Mészáros Mária, Singer Péter

© Országos Közoktatási Intézet

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató


Tartalom

 • Előszó
 • 1. fejezet
  amelyben a szerzők igyekeznek konszenzusra jutni arról, hogy mit tekintsenek fogasnak. A pedagógushoz szólnak, aki szakmájának mestere és aki – mint pályafutása során már annyiszor – ismét új kihívások előtt áll. Megegyeznek abban is, hogy mi lehet a fogas.
 • 2. fejezet
  amelyből megtudhatjuk, hogy mit tekintünk oktatási módszernek. A szerzők megismertetik az oktatási folyamat, a stratégia és a módszer kapcsolatát, és megkezdődik az együttgondolkodás az értékelésről.
 • 3. fejezet
  amely bevezet bennünket az osztálytermi folyamatokba. Konkrét példák alapján mutatja meg a módszerek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit és hatását. A fejezet a három „fogas” köré rendeződik: módszerek két aktív szereplőre, módszerek mindenki aktivizálására és módszerek egy aktív szereplőre.
 • 4. fejezet
  amelyben választ kapunk arra, hogy motiváció nélkül nem megy. A szerzők bemutatják az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítésének, az értő olvasás fejlesztésének, az emlékezet erősítésének, a célszerű rögzítési módszerek kialakításának néhány lehetőségét, a tanuló egyéni tanulási stílusának megtalálását. A fejezet végén konkrét példák találhatók a tanulási stratégiákra.
 • 5. fejezet
  amelyben még egyszer szó esik az oktatási stratégiáról. Megismerhetjük az optimális elsajátítás stratégiájának hatását a tanulói teljesítmények görbéjére, és beszélünk az adaptív oktatásról. A főszereplő mégsem a stratégia, hanem a pedagógus.
 • 6. fejezet
  amelyben óravázlatokat mutatunk be azoknak a módszereknek az alkalmazásával, amelyeket az olvasás során megismertünk. A vázlatokat azok a gyakorló pedagógusok készítették, akiknek az osztályában sérült tanuló is van. Az olvasó többféle szempont szerint összeállított, különböző formában leírt óravázlatokkal találkozik. Ennek az az oka, hogy nem akartuk egy általunk kitalált – minden bizonnyal egységesebbnek ható – kalodába fűzni a gyakorlatban megnyilvánuló sokszínűséget, gazdagságot.
 • 7. fejezet
  amely egyben glosszárium is, ahol útmutatást kapunk a szövegben nem részletezett problémák magyarázatához.
 • Hivatkozott irodalom
 • Ajánlott irodalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.