<

Szerkesztette: Kőpatakiné Mészáros Mária

A kötetben olvasható esettanulmányok és az ezekre épülő elemzések a várakozásainknak megfelelően bőségesen szolgáltatnak támpontokat a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének-oktatásának további elemzéséhez, ráirányítják a figyelmet a szemléletformálás, a különböző kompetenciájú szakemberek együttműködésének szerepére.

A kötet tapasztalási, tanulási lehetőséget teremt az integrált nevelést-oktatást végző és az azt tervező intézmények számára a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására, optimális együttnevelésére.


Tartalom


A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.