wadmin | 2009. jún. 17.

6. 2001 – a kerettantervek bevezetése

Végül, szinte szimbolikus gesztusként az új évezred első évében rövid előkészítést követően sor került az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készített önálló kerettantervek kidolgozására és bevezetésére, 2001 szeptemberétől.

Melyek voltak az új koncepció legfontosabb elemei? Egyértelmű volt, hogy a felnőttoktatás tananyagának tartalmaznia kell a szükséges – és az utóbbi időben különösen felértékelődött – általános műveltségi elemeket, valamint azt a tudás-, készség- és kompetenciatartalmat, amely bárkit alkalmassá tehet újabb iskolafokozat elvégzésére, szakmatanulásra, munkavállalásra, illetve az álláshely megtartása érdekében önképzésre, valamint a szükséges továbbképzésekhez való csatlakozásra. 1 A program sikerességét nagymértékben meghatározta az, hogy sikerül-e bővíteni a tanárok módszertani repertoárját. A megvalósításban az igazi nehézséget az okozza, hogy ezzel egy időben át kellett formálni azt a kapcsolatrendszert, amely az oktatás során összeköti az oktatót a diákkal. A hagyományos tanári szerep elhalványulása pontot tesz egy oktatási korszak végére. A kerettantervek bevezetése egy hosszú folyamat első lépésének tekinthető. Ettől önmagában az iskolákban semmi vagy legalábbis csak csekély mértékben fog megváltozni. Mégis úgy gondoljuk, hogy ezzel egy kedvező feltételrendszer alakult ki, amely a korábbiakhoz képest optimálisabb lehetőséget kínál a továbblépéshez.

A felnőttoktatás három szintje az iskolarendszernek megfelelően megmaradt:

  1. az 1–4. évfolyam elvégzése az alapkészségek (írás, olvasás, számolás, kommunikációs ismeretek) elsajátításához szükséges.

Alapismeretek

Alsó tagozat (1–4. évfolyam) – óraszámok a kerettantervekhez

Évfolyam
Tantárgy
1. 2. 3. 4.
esti levelező esti levelező esti levelező esti levelező
Anyanyelv (írásolvasás) kommunikáció 148 74 148 74 148 74 148 74
Matematika 148 74 148 74 148 74 148 74
Környezeti nevelés 37 37 37 37 37 37 37 37
Szabadon tervezhető 111 37 111 37 111 37 111 37
Összesen 444 222 444 222 444 222 444 222
  1. Az 5–8. évfolyam lehetővé teszi a hiányos általános iskolai végzettség pótlását. Ezzel válik lehetővé, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a továbblépés középfokra.

Felső tagozat (5–8. évfolyam) – óraszámok a kerettantervekhez

Évfolyam
Tantárgy
5. 6. 7. 8.
esti levelező esti levelező esti levelező esti levelező
Anyanyelv / kommunikáció 37 37 37 19 37 19 37 19
Magyar irodalom 111 74 111 56 111 56 111 56
Matematika 111 74 111 56 111 56 111 56
Fizika 37 19 37 19 37 19
Kémia 37 19 37 19 37 19
Földrajz 37 19 37 19 37 19 37 19
Biológia 37 19 37 19 37 19 37 19
Történelem és állampolgári ismeretek 74 37 37 19 74 19 37 19
Művészeti ismeretek 37 19 37 19 37 19 37 19
Informatika 37 37
Idegen nyelv angol, német 111 111 111 74 111 74 111 74
Osztályfőnöki 37 19 37 19 37 19 37 19
Szabadon tervezhető 74 37 37 37 37 37 37 37
Összesen: 703 483 666 375 703 375 666 375

Mindkét iskolafokozat rugalmas, az egyén lehetőségeit teljes mértékben figyelembe vevő konstrukciókban működhet.

  1. Középfokon tartalmi szempontból egységes középiskola koncepció készült. A gyakorlatban ezt gimnáziumban és szakközépiskolában lehet érvényesíteni. Mind a két iskolatípus érettségit nyújt és lehetőséget biztosít a felsőfokú továbbtanuláshoz. 2

Középiskola (9–12. évfolyam) – óraszámok a kerettantervekhez

Évfolyam
Tantárgy
9. 10. 11. 12.
esti levelező esti levelező esti levelező esti levelező
Anyanyelv / kommunikáció 37 19 37 19 37 19 32 16
Magyar irodalom 74 37 74 37 74 37 64 32
Matematika 111 37 111 37 111 37 96 32
Fizika* 37 19 37 19 37 19    
Kémia* 37 19 37 19 37 19    
Földünk és környezetünk** 37 19 37 19        
Biológia* 37 19 37 19 37 19    
Történelem 37 19 37 19 37 19 64 32
Művészeti ismeretek* 37 19 37 19 37 19 32 16
Társadalom-
ismeret*
37 19 37 19 37 19
Informatika*     37 19 32 16
Filozófia/etika     32 16
Idegen nyelv angol, német 111 111 111 111 111 111 111 111
Szabadon tervezhető modulok: környezeti nevelés 74 37 74 37 74 37 111 93
Összesen: 666 374 666 374 666 374 574 364

A *-gal jelölt tantárgyakból a szabad sáv terhére (évi óraszám: esti tagozat: 20 óra, levelező tagozat: 10 óra) érettségi előkészítő szervezhető!

** A földünk és környezetünk tantárgy programja a 2 vagy 3 tanév alatt is tanítható.

A kerettanterv tartalmi vonatkozásokban egyébként számos tekintetben visszanyúlt az eredeti, a ’40-es évek során kialakított koncepcióhoz. A legfontosabb elemek ebből a szempontból a következők voltak:

  • Újra a program részévé vált az idegen nyelv, immár kötelező jelleggel egy nagyobb kommunikációs blokk részeként (informatika, kommunikáció, vizuális kultúra).
  • A korábbiakhoz képest stratégiai/integráló szerepet kapott a társadalomismeret című tantárgy.
  • Mindezek mellett csökkent az az órakeret, amelyet a természettudományos és a humán tárgyak oktatására lehet fordítani.

A kerettantervek bevezetésére felmenő rendszerben került sor, 2001 szeptemberétől. 3

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.