wadmin | 2009. jún. 17.

A természettudományos oktatás tervezett szerkezete

5–6. osztály

Természetvizsgálat – heti 2+1 óra. A dupla óra gyakorlati munka, a szimpla óra a gyakorlat során szerzett tapasztalatok feldolgozását szolgálja.

A gyakorlati munka párokban vagy hármas csoportokban, feladatlapokkal irányítva zajlik. Célja a természet vizsgálatára alkalmas módszerek elsajátítása, és nem absztrakt természettörvények szabatos megfogalmazása. Természetesen a gyerekekben él az értelmezés vágya, így képesek arra, hogy tapasztalataik megfogalmazásán túl sajátos „gyermeki elképzeléseket” is kialakítsanak a jelenségekről. A tanár feladata a gyerekek közötti vita serkentése, az érdeklődés fenntartása – semmi esetre sem az, hogy valamilyen tudományos magaslatból letekintve igazságot osszon. Magától értetődik, hogy a tanár törekszik arra, hogy észrevétlenül a tudományos szempontból helytállóbb elképzeléseket erősítse meg, s a gyerekeket a megfelelő szemlélet irányába segítse. Ugyanakkor ezek a tapasztalatok csak a közös munka eredményeként kristályosodhatnak ki.

7–9. osztály

A tevékenység hagyományos órakeretben zajlik, az iskola pedagógiai programjának megfelelő óraszámmal. A természettudományos tárgyakat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szakaszonként illesztjük egymáshoz. A tantárgyi programokban előtérbe kerül a tanári kísérlet, a kooperatív technikák, az önálló (szabadon választható témákra épülő) esszé, házi feladat készítése. Az oktatást ezeken az évfolyamokon kötelezően választható – kommunikáció központú – projektek egészítik ki, melyek között számos természettudományos projekt szerepel. Mindez előkészíti a 10–12. év programját.

10–12. osztály

A kötelező érettségivel lezárt tárgyak rögzített órarendbe illesztve a munkanapok első három órájában kerülnek megtartásra. A többi tantárgy, elsődlegesen a természettudományos tárgyak a nap további részébe kerülnek, szintén rögzített sávokban. A természettudományos sávok a következő elemeket tartalmazzák:

  1. Előadás – Integrált jellegű előadások, alapvető elméleti ismereteket tárgyalnak, dupla órában kéthetente egyszer vagy hetente egy alkalommal, epochában. Az előadók a szaktanárok, ki-ki a saját területén. Az előadások anyagát számítógéppel támogatott vizsgán kérjük számon. A felkészüléshez elektronikus segédanyagok, valamint vizsgaanyagok elkészítése szükséges.
  2. Konzultáció – Az előadásokkal párhuzamosan biztosítunk konzultációs lehetőséget mindazoknak, akik ezt igénylik. Mindez a heti kétórás keretbe illeszthető.
  3. Kötelezően választható természettudományos tárgy – Heti két óra. Mindenkinek két természettudományos órát kell felvennie, amelyek tartalmát egy aktuális kínálatból választhat ki. Ezek a foglalkozások lehetnek elméleti jellegűek és gyakorlatiak egyaránt. A meghirdetett programok egymással versenyeznek, s így motiválják a tanárokat is.
  4. Fakultatívan választható természettudományos tárgy – A mindenkori érettségi (felvételi) követelményekkel összhangban, az arra való sikeres felkészítést biztosítja. Reményeink szerint a közoktatásban zajló változások odavezetnek, hogy mindez fölöslegessé válik, mert alaprendszerünk kiszolgálja a közoktatás kimeneti igényeit.

Projektmunka, önálló kutatás – A program fontos része a félévenként végzett önálló kutatás. Ez a tevékenység a természettudományos oktatás fontos része, eredményessége nagymértékben befolyásolja a tanuló éves tevékenységének értékelését. A végzett munkáról félévenként bizottság előtt kell beszámolni. A munkát belső vagy akár külső „tutorok” koordinálják, követik nyomon. A „mestermunka” készítése és megvédése eleme lehet a későbbiek során akár a természettudományos érettséginek, akár bármilyen kompetencia-központú érettségi-rendszernek.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.