wadmin | 2009. jún. 17.

A természettudományok helye az iskola rendszerében

Mivel a természettudományok nem kötelező érettségi tárgyak, ezért alkalmasnak bizonyultak arra, hogy egy korszerűbb oktatási formát próbáljunk ki segítségükkel. Iskolánk fakultációs rendszere biztosítékot nyújt arra, hogy a folyamatosan változó körülmények ellenére tanulóink megfeleljenek a felsőoktatásba való bejutása mindenkori feltételeinek.

A természettudományos tárgyak helyzetének, hagyományainknak és a korábban ismertetett szempontoknak a figyelembevételével a következő megállapításokat tettük:

  • A természettudományok területén megszüntetjük a tantárgyakra való bontást. Eddig is összehangoltuk a természettudományos tárgyakat, de ebben szeretnénk előbbre lépni.
  • A természettudományok tanításának középpontjában a tanulói tevékenység áll, amely természetesen életkorfüggő. Már az alsóbb évfolyamokon jelentős hangsúlyt helyezünk az önálló ismeretszerzés elsajátítására, amely a személyes tapasztalatok gyűjtése, az információszerzés módszereiből kiindulva az önálló tanulás képességének megszerzését eredményezi.
  • Programjainkat illesztjük a gyerekek életkorához, motivációjukhoz, absztrakciós készségükhöz.
  • A természettudományok tartalmi meghatározásában előtérbe helyezzük a hétköznapi élethez köthető, a gyakorlatban is használható jelenségeket, illetve a napi hírek természettudományos műveltségét. Fontos szempontnak tekintjük a természettudományos ismeretek társadalmi relevanciáját.
  • Elsődleges szempontnak tartjuk, hogy tanítványaink pozitív tapasztalatokat szerezzenek a természettudományok területén, hogy hasznos, az életben jól eligazító ismereteknek tekintsék természettudományos ismereteiket.
  • Törekszünk arra, hogy a különböző természettudományos köntösben jelentkező tévtanokkal szemben védetté tegyük tanítványainkat.
  • Alkalmazzuk a NAT készség- és képességalapú megközelítését, a tananyagtartalmak ezen szempontnak alávetett kezelését, s bizakodunk hosszabb távon egy az EU-s gyakorlatnak (bolognai folyamatnak) jobban megfelelő készség- és képességalapú kimeneti szabályozásban.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.