wadmin | 2009. jún. 17.

Előszó

Az iskolarendszerű felnőttoktatásban a rendszerváltást követő években nem indultak el azok a folyamatok, amelyek a közoktatás ezen alrendszerének a fejlesztését célozták volna. Az innovációk hiánya két szempontból is nehezen kezelhető helyzetet teremtett:

  • Mivel a közoktatás egyéb területein a változtatások számos tekintetben jelentős eredmények megszületéséhez vezettek, így e szektor hátránya, korszerűtlensége abszolút mértékben érzékelhetővé vált.
  • Másrészt az idő múlása, a változatlansághoz való kényelmes ragaszkodás, az újdonságok elhárítása annak a veszélyét is magában hordozta, hogy egy évtizednyi késéssel már nem lesz lehetséges e szektor rendszerigényű fejlesztése.

Mindezeket figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy az utolsó pillanatban születtek meg azok a lépések, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a felnőttek iskolai oktatása az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság igényeinek megfelelően történhessen.

Elsőnek a szükséges és eddig nem vagy csak nagyon bizonytalanul létező kereteket igyekeztünk meghatározni. Ezért került sor a kerettantervek elkészítésére és bevezetésére mind alap-, mind pedig középfokon. Ez rendkívül fontos lépés volt, mert

  • a tantárgyi struktúrát elsősorban ezzel az eszközzel lehetett gazdagítani, illetve ez ad módot arra is, hogy
  • a kialakított keretek a következő években is lehetőséget biztosítanak arra, hogy különösebb erőfeszítések nélkül is további új és korszerű tartalmakat (tantárgyakat, modulokat) illeszthessünk e rendszerbe.

A kerettantervek bevezetése, ezt előre lehetett látni, nem mindenhol történhetett meg zökkenőmentesen. Ezért arra törekedtünk, hogy a kerettantervek bevezetésével párhuzamosan az iskolák vezetőinek és pedagógusainak olyan szakmai/módszertani segítséget nyújtsunk, amely jelentősen hozzájárulhat munkájuk megkönnyítéséhez. Ennek a programnak két eleme van:

  • a pedagógusok (és iskolavezetők) felkészülését segíti ez a tanulmánykötet és a kötethez kapcsolódó, az egyes tantárgycsoportokra vonatkozó módszertani kötet, valamint
  • az ezekre a kötetekre épülő tanártovábbképzés, amelyet az ország nyolc-tíz különböző városában fogunk lebonyolítani, és erre lehetőség szerint a felnőttoktatásban tanító minden pedagógust elvárunk.

E tanulmánykötet célja az, hogy napjaink felnőttoktatásával kapcsolatban bemutassa az érdeklődők számára a nemzetközi irányokat és gyakorlatot, azokat a tendenciákat, amelyek nyomán új kihívások fogalmazódtak meg a felnőttek oktatásával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy az olvasó képet kaphasson a hazai felnőttoktatás múltjáról és jelenéről, valamint azokról a fontos szakmai kérdésekről, amelyek az értékelésről, mérésről, osztályozásról, valamint a hátrányos helyzetű rétegek oktatásáról szólnak. Szólni kívánunk azokról a fontos tartalmi kérdésekről is, mint a környezeti nevelés, a fenntartható fejlődés pedagógiájának a problémái, amely nélkül korszerű oktatás és képzés nem képzelhető el.

A tantárgyakhoz kapcsolódó módszertani kötetekben két fontos területre szeretnénk a hangsúlyt helyezni:

  • elsősorban azokról a módszertani (didaktikai-andragógiai) szempontrendszerről és a hozzá kapcsolódó gyakorlatról szeretnénk szót ejteni, amelyek reményeink szerint hozzájárulhatnak a pedagógusok módszertani kultúrájának megújításához és repertoárjuk bővítéséhez, másrészt
  • szeretnénk előkészíteni a pedagógusokat azoknak a tankönyveknek a használatára, amelyeket a kerettantervekben megfogalmazott programokhoz készítünk.

A rendszerszintű fejlesztéshez igyekeztünk a terület iránt elkötelezett elméleti és gyakorlati szakemberek legjobbjait megnyerni. (A kutatás és fejlesztés terén végzett munkájukat ezúton is szeretném megköszönni.) A munka szakmai irányítását és a szervezés feladatait az Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központjának munkatársai végezték.

E bevezető fejezet végén táblázatban foglaljuk össze a fejlesztés lépéseit, amely kiszámíthatósága révén biztos tervezést, szervezést és alapos módszertani felkészülést biztosít az egyes intézmények és pedagógusaik számára:

Sorszám Tevékenység A létrehozás időpontja Felhasználás legkorábbi időpontja
1 Kerettantervek az alap- és középfokú felnőttoktatás számára 2000. május -
2001. február
2001. szeptember
2 Módszertani segédletek az alap- és középfokú felnőttoktatás számára 2002. február-május 2002 szeptemberétől
3 Regionális módszertani továbbképzés az alap- és középfokú felnőttoktatásban dolgozó pedagógusok részére A szakértők felkészítése: 2002. szeptember-november 2003. január-április között 8–10 városban
4 A kerettantervekre épülő tankönyvek elkészítése 9–12. évfolyam 2001. szeptemberétől 2003. szeptembere

Budapest, 2002. április 30.

Mayer József

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.