Az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése

Az OPEK által elkészített jelentés műfaja („nyilvános közpolitikai elemzés”) arra utal, hogy elkészítésének célja az oktatáspolitikai gyakorlat támogatása. Szándékaink szerint olyan „felhasználóbarát” dokumentum született, mely egyszerre szolgálja a témáról szóló közpolitikai diskurzust, az oktatáspolitikai döntések tervezését és meghozatalát, valamint azok gyakorlatba való átültetését (implementációját).

Az elemzést az Országos Közoktatási Intézet Oktatáspolitikai Elemzések Központja készítette az Oktatási Minisztérium megbízásából. Az elemzésben foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Oktatási Minisztérium álláspontját, így e kiadvány nem tekinthető hivatalos oktatásirányítási dokumentumnak.


Tartalom


 

Az elemzés első változatának elkészítésével megbízott szakértői munkacsoport tagjai voltak:
Lukács Judit, Palotás Zoltán (a munkacsoport vezetője), Pála Károly, Setényi János, Vágó Irén.

Az elemzés véglegesítését írásban elkészített véleményükkel segítették:
Csapó Benő, Péteri Gábor és Vass Vilmos.

Az elemzés végső változatának elkészítésében közreműködött az Oktatáspolitikai Elemzések Központjának Tanácsadó Testülete. A testület tagjai:
Halász Gábor, Kovács István Vilmos, Kovács-Cerovic Tünde, Palotás Zoltán, Péteri Gábor, Radó Péter, Setényi János.

Az elemzés véglegesítését Radó Péter végezte.

Az elemzés elkészítését szolgáló projekt koordinátora: Rácz Judit.

Szerkesztés: © Palotás Zoltán, Radó Péter, 2003
© Lukács Judit, Palotás Zoltán, Pála Károly, Setényi János, Vágó Irén, 2003
© Országos Közoktatási Intézet, 2003

ISBN 963 682 517 3
Oktatáspolitikai elemzések: ISSN 1785-2366

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.