<

Tartalom


Impresszum

A kötet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával készült.
Írta: Deák Zsuzsa, Imre Anna, Lannert Judit, Mártonfi György, Nagy Mária, Sugár András, Szabó Ildikó, Vágó Irén
Lektorálta: Falus Iván, Ferge Zsuzsa
Tördelőszerkesztő: Grépály András; Olvasószerkesztő: Győri Anna; Fedélterv: Szepessy Ákos
Felelős kiadó: Okker; Felelős vezető: dr. Novák István
© Deák Zsuzsa, Imre Anna, Lannert Judit, Mártonfi György, Nagy Mária, Sugár András, Szabó Ildikó, Vágó Irén
ISBN 963 7315 73 X

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.