<

Tartalom

 • Bevezetés
  Az Európai Unió, melyhez Magyarország várhatóan a következő évezred első éveiben csatlakozhat, olyan politikai és gazdasági közösség, amelynek talán egyik legfontosabb jellemzője a gyors fejlődés és az átalakulás. Az európai integráció a nyolcvanas évek közepe óta drámai módon felgyorsult és várhatóan az elkövetkező években is hasonló gyorsasággal halad majd előre...
 • Az oktatás és az Európai Unió
  Az európai integráció előre haladásával folyamatosan változik az a szerep is, amelyet az oktatás és a képzés tölt be az európai közösségi építkezés folyamatában. Itt is, mint más területeken, a közösség által elért vívmányoknak, az ún. acquis communautaire-nek az állandó gazdagodását figyelhetjük meg...
 • A csatlakozás haszna és költségei az oktatás területén
  Az EU integrációnak, más területekhez hasonlóan, az oktatás, a képzés és a tudomány területén is vannak pozitív és negatív oldalai: a csatlakozás előnyökkel és hátrányokkal, illetve haszonnal és költségekkel járhat...
 • A magyar integrációs felkészülés kérdései
  Az integrációs felkészülés kérdését az oktatás területén – éppúgy, mint másutt – két szempontból szükséges elemezni...
 • További elemzést igénylő kérdések
  Az integrációs felkészülés számos olyan kérdést vet fel, amelyekre egyelőre kellően kidolgozott válasz nem áll rendelkezésre. Ezek további elemzéseket igényelnek...
 • Felhasznált irodalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.