<

OKI Műhelytanulmányok 4.

Szerző: Varga Júlia

Szerkesztő: Székely Beáta

A tanulmány a közoktatásban foglalkoztatottak összetételének és keresetének 1992–2001 közötti változását vizsgálja. Bemutatja, hogy az oktatásban foglalkoztatottak összetételének változása hogyan befolyásolta a közoktatási szektor relatív kereseti pozícióját, hogy a közoktatási szektor kereseti helyzetének változása hogyan hatott a pedagógusok összetételének alakulására, milyen csoportok hagyták el a közoktatást, és kik maradtak. A közoktatás relatív kereseti pozíciójának vizsgálata azt mutatja, hogy 1996–2001 között tovább folytatódott az ágazat relatív pozícióvesztése, aminek elsődleges oka, hogy tovább nőtt a különbség az iskolázottság átlagos hozama és a közoktatásban elérhető hozama között. A különbség 1996 és 2001 között is a legiskolázottabb csoport, a pedagógusok körében nőtt a legjobban. A különböző pedagóguscsoportoknak nagyon különböző mértékű veszteséggel kell számolniuk, ha a közoktatásban dolgoznak. Azok a csoportok hagyták el a közoktatást (vagy be sem léptek oda), akik a legnagyobb kereseti veszteséggel számolhatnak. A közoktatási szektorban csökken a fiatal korcsoportokhoz tartozó pedagógusok aránya, a belépők képzettségi szintje alacsonyabb, mint az idősebb korcsoportokhoz tartozóké, és még nagyobb arányban nők, mint az idősebb korcsoportokhoz tartozók. A tanulmány azt is bemutatja, hogy az alapilletmény-emelésnek a pedagógusok nem, végzettség és kor szerinti összetételének alakulására csak szerény hatása lehet.

 


Tartalom


 

Szerkesztő: Székely Beáta

© Varga Júlia, 2004
© Országos Közoktatási Intézet, 2004

ISBN 963 682 526

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.