<

Tartalom

 • 1. Előszó
 • 2. A felelősség-megosztás a magyar közoktatásban – leíró rész
  2.1 A rendszer alapvető jellemzői
  2.2 A rendszer kialakulásának főbb állomásai
  2.3 Országos szintű felelősség
  2.3.1 Háttér
  2.3.2 Az országos szintű felelősség
  2.3.3 Finanszírozás
  2.4 Területi szintű felelősség
  2.4.1 Háttér
  2.4.2 A területi felelősség rendszere
  2.4.2.1 A megyei önkormányzatok
  2.4.2.2 Az állami közigazgatás területi szervei
  2.4.3 Finanszírozás területi szinten
  2.5 A helyi és intézményi szintű felelősség
  2.5.1 Háttér
  2.5.2 A helyi (települési) szintű felelősség
  2.5.2.1 A szolgáltatás biztosításának kötelezettsége
  2.5.2.2 Általános szabályozási feladatok
  2.5.2.3 A személyzettel kapcsolatos feladatok
  2.5.2.4 Tantervvel kapcsolatos feladatok
  2.5.2.5 Igazgatási és törvényességi ellenőrzési feladatok
  2.5.2.6 A minőségellenőrzéssel kapcsolatos feladatok
  2.5.3 Az intézményi szintű felelősség
  2.5.3.1 A személyzettel kapcsolatos felelősség
  2.5.3.2 Az oktatás tartalmával kapcsolatos felelősség
  2.5.3.3 Az intézmények működésével kapcsolatos kérdések:
  2.5.4 Finanszírozás és gazdálkodás helyi és intézményi szinten
  2.6 Az egyéb szereplőkhöz kapcsolódó felelősség
  2.6.1 Konzultatív testületek az egyes szinteken
  2.6.1.1 Országos szint
  2.6.1.2 Területi szint
  2.6.1.3 Helyi szint
  2.6.1.4 Intézményi szint
  2.6.2 Az egyes szereplők
  2.6.2.1 A tanárok szakmai szervezetei
  2.6.2.2 Tanári szakszervezetek
  2.6.2.3 Önkormányzati szövetségek
  2.6.2.4 Egyéb civil szervezetek
  2.6.2.5 Egyházak
  2.6.2.6 Szülők
  2.6.2.7 Diákok
  2.6.2.8 A gazdaság szereplői
  2.6.2.9 Nemzeti és etnikai kisebbségek
  2.6.2.10 Külföldi szervezetek
  2.6.3 Az egyéb szereplők szerepe a finanszírozásban
 • 3. Működési problémák – intézményi elemzés
  3.1 Az elemzés értelmezési kerete
  3.1.1 Mire terjed ki az értelmezési keret
  3.1.2 A közoktatás alapvető céljai
  3.1.3 Elemzendő területek és funkciók
  3.1.4 Felelősség-megosztási problémák
  3.2 Az egyes területek működési problémái
  3.2.1 Tanárok és személyzeti politika
  3.2.2 Az oktatás tartalma
  3.2.3 Iskolai infrastruktúra
  3.2.4 Beiskolázás, tanulói továbbhaladás
  3.2.5 Minőségbiztosítás
  3.2.6 Finanszírozás és gazdálkodás
 • 4. A problémákra adható válaszok – javaslatok
  4.1 Tanárok és személyzeti politika
  4.1.1 Átfogó ágazati stratégiai felelősség
  4.1.2 Statisztikai és információs rendszer
  4.1.3 Területi tervezés és pedagógus foglalkoztatás
  4.1.4 Teljesítmény és bérezés
  4.1.5 Társadalmi megállapodások
  4.1.6 Nem pedagógus foglalkoztatottak
  4.1.7 Kommunikáció és tanulás
  4.2 Az oktatás tartalma
  4.2.1 A központi programokkal szembeni követelmények
  4.2.2 Programfejlesztő infrastruktúra
  4.2.3 Programértékelés
  4.2.4 A helyi programokkal szembeni követelmények
  4.2.5 Szakértői rendszer
  4.2.6 Fenntartói felelősség
  4.2.7 Nyilvánosság
  4.2.8 Területi tervezés
  4.2.9 Kommunikáció és tanulás
  4.3 Iskolai infrastruktúra
  4.3.1 Területfejlesztés és ágazatközi együttműködés
  4.3.2 A tervezés és forráselosztás fejlesztése
  4.3.3 Standardok fejlesztése
  4.3.4 Településközi együttműködés
  4.3.5 A helyi feladatfinanszírozás támogatása
  4.3.6 Kommunikáció és tanulás
  4.4 Beiskolázás, tanulói továbbhaladás
  4.4.1 Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos felelősség
  4.4.2 Az alapvető állampolgári jogok érvényesítése
  4.4.3 Standardok kidolgozása
  4.4.4 Horizontális tanulói mozgások
  4.4.5 Szerkezeti átláthatóság és koherencia
  4.4.6 Oktatás és gazdaság kapcsolata
  4.4.7 Pályaválasztási tanácsadás
  4.4.8 A leszakadás elleni küzdelem stratégiája
  4.4.9 Kommunikáció és tanulás.
  4.5 Minőségbiztosítás
  4.5.1 A minőségbiztosítás ágazati stratégiája
  4.5.2 Az értékelés és minőségbiztosítás intézményi feltételei
  4.5.3 Az intézmény- és programértékelés országos standardjai
  4.5.4 Fenntartói felelősség és érdekeltség
  4.5.5 Szakmai támogatás
  4.5.6 Beavatkozás a minőségbiztosítás érdekében
  4.5.7 Speciális területek kiemelt fejlesztése
  4.5.8 Kommunikáció és tanulás
  4.6 Finanszírozás és gazdálkodás
  4.6.1 Szektorközi finanszírozási politika
  4.6.2 Standardok fejlesztése
  4.6.3 Területi tervezés és fejlesztés
  4.6.4 Információs és statisztikai rendszer
  4.6.5 Célfinanszírozási rendszer
  4.6.6 Kommunikáció és tanulás
 • 5. Összegzés

Impresszum

Készítette: Balázs Éva, Halász Gábor, Imre Anna, Moldován Judit, Nagy Mária

Országos Közoktatási Intézet
Kutatási Központ

Budapest, 1998 november

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.