<

Tartalom

 • Bessenyei István – Mártonfi György • A nemzetköziesedés, a szerkezetváltás és az emberi tényező a magyar felsooktatásban
  1. Bevezető
  2. Módszertan
  2.1. Az interjúk tartalomelemzési dimenziói
  3. A kutatás eredményeinek összefoglalása
  3.1. Felmérés a felsőoktatási intézmények nemzetközi cserekapcsolatairól
  3.1.1. A tanulmányutak száma és időtartama
  3.1.2. A tanulmányutak célországai
  3.1.3. A tanulmányutak szervezeti keretei, programok
  3.1.4. Vendégoktatók és vendéghallgatók
  3.2. Az interjúk tartalomelemzésének főbb eredményei
  3.2.1. Az oktatás
  3.2.2. A tanár-diák viszony
  3.2.3. A kapcsolati tőke
  3.2.4. A kutatás
  3.2.5. „Menekülés a szabadságtól”
  3.2.6. Összefoglalás: a kint tanultak, átéltek hazai hasznosulása
 • Mártonfi György és Tordai Péter • „Az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolódása” • című, a Nemzeti Fejlesztési Terv II. előkészítését szolgáló, az oktatási szektor fejlesztési szükségleteiről szóló szakértői vita strukturált összefoglalója
  Jelen tanulmány a 2005. január 7-én, tíz meghívott szakértő bevonásával lezajlott műhelybeszélgetés alapján készült. A műhelybeszélgetésről készült szó szerinti jegyzőkönyv nyilvános, amely egyúttal az összefoglaló tanulmány kiegészítő melléklete is. A teljes szöveg az érvelések és kifejtések sokkal gazdagabb és árnyaltabb megismerését is lehetővé teszi, míg a tanulmány az elhangzottaknak a strukturált, tematikus bemutatását szolgálja.
 • Sinka Edit • Az oktatás minőségének és eredményességének javítását szolgáló intézkedések a magyar közoktatásban
  A közoktatás minősége és eredményessége a világ minden fejlett országában az oktatáspolitika legfontosabb céljai közé tartozik. Ennek megfelelően Magyarországon is kiemelt szakmai és politikai figyelem irányul erre a területre. Az oktatási kormányzat az utóbbi évek során nagyon gazdag eszközrendszert hozott létre, amely a közoktatás legkülönbözőbb területeit veszi célba. Az eszközök döntő többsége konkrét jogszabállyal alátámasztott, ami bizonyos értelemben garanciát jelent a működtetésükre.
 • Munka és tanulás integrációja
  A működését 1995-ben megkezdő Európai Képzési Alapítvány (ETF = European Training Foundation) 1998-ban indította el első kutatási-fejlesztési projektjét az EU-hoz csatlakozni kívánó országokban. Elsőként szlovén és magyar kutatók kaptak meghívást az ETF által irányított és finanszírozott, nemzetközi tanácsadók részvételével zajló projektbe. Magyar részről az Országos Közoktatási Intézet által 1991-ben alapított MAHOLNAP Alapítvány, szlovén részről a Ljubljanai Egyetem Társadalomtudományi Intézetének kutatói kaptak lehetőséget arra, hogy az ETF első ilyen jellegű projektjében részt vegyenek.
 • Mártonfi György • Az iskolarendszerű szakképzés struktúrájának átalakulása
  "...az iskolaszerkezeti határon lévő 9-10 osztály problémáját az átstrukturálódó szakképzés egyik konfliktuspontjának látjuk, amely kényszerűen megújulásra ítéltetett, akárhogyan is alakul a következő évek tartalmi és szerkezeti politikája és reálfolyamata. Ezért a 9-10. osztály problémáját csupán önmagában elemezve csak szerény eredményeket remélnénk, viszont az egész struktúra átalakulásán belül fókuszálva e két évfolyamra könnyebben érthetővé válnak az itt lezajló folyamatok is, amint helyük, szerepük is a rendszer egészén belül."

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.