wadmin | 2009. jún. 17.

5. További elemzést igénylő kérdések

Az integrációs felkészülés számos olyan kérdést vet fel, amelyekre egyelőre kellően kidolgozott válasz nem áll rendelkezésre. Ezek további elemzéseket igényelnek. A további elemzésre váró kérdések közül a legfontosabbakat tartalmazza az alábbi lista:

A közösségi oktatási, képzési és kutatási programok működésének, a programokba való hatékony bekapcsolódás feltételeinek és a bennük rejlő modernizációs lehetőségek kihasználásának az elemzése.

A humán erőforrások fejlesztésének a lehetőségei a strukturális alapok segítségével a regionális fejlesztési politika keretein belül.

A képesítések elismerése hazai rendszerének (szabályozás és gyakorlat) elemzése abból a szempontból, hogy ez hogyan felel meg az EU általános rendszerének.

A szakképzett munkaerő nemzetközi mobilitási hajlandóságának az elemzése.

Ágazatközi kapcsolatok (foglalkoztatás, szociálpolitika, területi fejlesztés stb. és oktatás).

Az oktatás mint piac (tankönyvek, taneszközök, információhordozók, kurzusok stb.) alakulása az integráció nyomán, az oktatással kapcsolatos termékek és szolgáltatások behozatala és kivitele.

A kis és középvállalatok valamint a multinacionális cégek kutatási és fejlesztési terveinek és lehetőségeinek, az európai programokba való bekapcsolhatóságuknak a felmérése.

A szakmai civil szervezetek és az integráció.

A humán erőforrásokba való vállalati szintű beruházás és az integráció.

Az európai tanulmányok helyzete a felsőoktatásban és a felsőoktatáson belül az egyes szakterületeken.

Az információs társadalomra való hazai felkészülés és az integráció.

Az oktatás szerepe a társadalmi kohézió megteremtésében: hazai feltételek és az integráció.

Az oktatás nemzetköziesítésének hazai feltételei.

Az oktatás és az emberi erőforrás fejlesztés szempontjából különösen sikeres integrációs stratégiát folytató országok (pl. Finnország, Írország vagy Portugália) tapasztalatainak elemzése

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.