wadmin | 2009. jún. 17.

6. Felhasznált irodalom

Accomplishing Europe through education and training (1996), Report of the Study group on education and training, European Commission

Agenda 2000, For a stronger and wider Union, (1997), Bulletin of the European Union, Supplement 5/97, European Commission

Az oktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése, Phare Programiroda, Budapest, 1996

Bajomi Iván (1997), Az uniós oktatáspolitika: küzdőtér körvonalai és az európai kihívásokra adott francia válaszok, Új Pedagógiai Szemle, 1997/10

Bajomi Iván (1997), Franciaország részvétele az Európai Unióban - oktatásügyi nézőpontból, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Báthory Zoltán (1997), Az európai iskola, demokratikus és hatékony iskola, Új Pedagógiai Szemle, 1997/10

Benedek András (1996), Társadalmi partnerek a szakoktatásban: EU politika és hazai feltételek, kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Benedek András (1997), A magyar szakképzés és EU csatlakozásunk, kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Benedek András (1997), Az európai integráció és a szakképzés, Új Pedagógiai Szemle, 1997/10

Bessenyei István (1996), Az osztrák EU csatlakozás oktatásügyi és tudomány-politikai problémái, Európai Tükör Műhelytanulmányok, 13

Bognár Anikó (1997), Az idegen nyelvek oktatásának helyzete és szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozásban, Új Pedagógiai Szemle, 1997/10

Carneiro, Roberto (1997), Towards a common home for education in Europe, Az EU oktatási minisztereinek 1997-es varsói találkozásán elmondott beszéd, kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Commission Opinion on Hungarys Application for Membership of the European Union, EU Commission, 1996

Cresson, Edith (1997), Intervention a la conférence des Ministres de lEducation des Etats membres et des pays "Phare", "Vers une Maison commune européenne dans le domain de leducation: de lassistance a la coopération", Varsovie, le 21 avril 1997

Darvas - Hilbert - Kovács - Setényi (1997): Magyarország európai integrációja és a felsőoktatás - Záróelemzés és következtetések, kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

de Groof, Jan (1994), The Scope of and Distinction between Articles 126 and 127 of the Traeaty on the European Union and the Implementation of the Subsidiarity Principle, in: Jan de Groff (ed.), Subsidiarity and Education, Aspects of Comparative Education Law. First report of the International Education Law Association, Acco, Leuven, 1994

Education-Training-Research: Obstacles to Transnational Mobility, Green Paper, EU Commission, 1997

Európai tanulmányi központok (1996), Vademecum, 1998-2000, Európai Tanulmányi Központok Titkársága

European co-operation on education - Activities of UNESCO, OECD, the Council of Europe, the European Community and the Nordic Council of Ministers, Standing Conference of European Ministers of Education, Fourteenth Session, Brussels, 7-9 May, 1985, 66-67. p.

Franjou, Patrick (1990), The Mutual Recognition of Qualifications in Europe, in: Educating Europe, (ed. D.S. Bell, J.Gaffney), Contemporary European Affairs, Pergamon Press, Vol, 3, No. 4., 15-27. p

Frazier, Carol (1995), LEducation et la Communauté Européenne, CNRS Edtions

Gosztonyi Angéla (1996), Minőségbiztosítás, akkreditáció a felsőoktatásban: európai integráció, kihívások, kényszerek, lehetőségek, kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Green Paper on the European Dimension of education, Commission of the European Communities, Brussels, 29, September 1993 /COM(93) 457, final/

Growth, competitiveness and employment, White Paper, EU Commission, 1993

Guidelines for Community Action in the field of education and training, Brussels, 5 may 1993

Guidelines for Community Action in the field of education and training, Brussels, 5 may 1993

Halász Gábor (1997), A magyar közoktatás és az Európai Unióhoz való csatlakozás, Új Pedagógiai Szemle, 1997/10

Halász Gábor (1997), Integráció és közoktatás, Educatio, 1996 tél

Halász Gábor - Hilbert Attila, Az EU oktatási programok szerepe Magyarország Integrációs felkészülésében, Európai Tükör, 1999, 2-3. szám, 103-117. o.

Hilbert Attila (1997), Az Európai Unió felsőoktatás-politikája, Európai Tükör Műhelytanulmányok, 13

Horváth Gyula - Illés Iván (1997), Regionális fejlődés és politika - A gazdasági és szociális kohézió erősítésének feladatai Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában, Európai Tükör, Műhelytanulmányok 16., ISM

Jelentés a magyar közoktatásról - 1997 (1998), Országos Közoktatási Intézet

Keukeleire, S. (1994), The Principle of Subsidiarity between the Word and the Deed. The Operationalization of Article 3b of the Maastricht Traety, in: Jan de Groff (ed.), Subsidiarity and Education, Aspects of Comparative Education Law. First report of the International Education Law Association, Acco, Leuven, 1994

Kovács István (1997), A magyar közoktatás felkészülése az Európai Unióközösségi programjaiban való részvételre, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Kovács Katalin (1997), A Nat eurokompatíbilitása, kézirat, OKI Kutatási Központ,

Kovács Katalin (1997), Európai Uniós kérdőív non-profit szervezetek számára, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Közép- és Kelet-Európa társult országainak felkészülése az Európai Unió egységes belső piacába történő integrációra ("Fehér Könyv"), Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 1995.

Lenaerts, K. (1994), Subsidiarity and Community Competence in the Field of Education, in: Jan de Groff (ed.), Subsidiarity and Education, Aspects of Comparative Education Law. First report of the International Education Law Association, Acco, Leuven, 1994

Lenarduzzi, D (1994), Hozzászólás a Nemzetközi Oktatási Jogi Szövetség (Intenational Education Law Association) által 1993 decemberében tartott Symposiumon, in: Jan de Groff (ed.), Subsidiarity and Education, Aspects of Comparative Education Law. First report of the International Education Law Association, Acco, Leuven, 1994, 418-421. o.

Lenzen, Dieter (1996), Európaivá nevelés és oktatás, Magyar Pedagógia, 96. évf. 1. szám, 59-76. p.

Living and Working in the Information Society: the People First, Green Paper, EU Commission, 1995

Morin, Edgar (1987), Penser l'Europe, Gallimar, Paris

Nagy Tibor Gyula (1996), Csatlakozás az Európai Unióhoz és a képesítések elismerése, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Proposition de recommendation du Conseil concernant la cooperation européenne visant la garantie de la qualité dans lenseignement superieur (1996), kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Setényi János (1996), Az oktatáspolitika európai víziója, Educatio, 1996 tél, 553-560.o.

Setényi János (1996), Az oktatáspolitika európai víziója, Educatio, 1996 tél

Setényi János (1996), Kényszerek és lehetőségek, Új Pedagógiai Szemle, 1997/10

Socrates pályázati útmutató (1997), Európai Bizottság, 1996 július.

Szép Zsófia (1997), Az oktatás és képzés támogatása az EU-ban, kézirat, ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

Teaching and Learning: Towards a Learning Society, White Paper, EU Commission, 1996

The first action plan for innovation in Europe, EU Commission, 1997

The first action plan for innovation in Europe, EU Commission, 1997

Tolnai Márton (1997), (szerk,), Magyarország EU csatlakozása és a kutatás-fejlesztés, Európai Tükör Műhelytanulmányok, 12

Tolnai Márton (1997), (szerk.), Magyarország EU csatlakozása és a kutatás-fejlesztés, Európai Tükör, Műhelytanulmányok 12., ISM

Towards a Europe of knowledge, (COM 97) 563 final

Útban az egész életen át tanulás (lifelong learning) felé (1998), háttértanulmány az OECD részére, kézirat

Verbruggen, M. (1994), European Community Education Law, A Short Overview, in: Jan de Groff (ed.), Subsidiarity and Education, Aspects of Comparative Education Law. First report of the International Education Law Association, Acco, Leuven, 1994

Vizi György (1996), (szerk), Az Európai Unió Leonardo da Vinci, Socrates, Youth for Europe programjai Magyarországon, 1995-1999, Munkaügyi Minisztérium, 1996, 48. o.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.