<

(tanulmányok, elektronikus adatok)

A fejlett országok nemzeti oktatási rendszerei kiemelt figyelmet szentelnek az állampolgári ismeretek oktatásának (civic education). Számos tekintélyes nemzetközi kormányközi szervezet (Európai Unió, Európa Tanács, UNESCO, NATO, Világbank, stb.) nemzetközi méretekben is sokrétűen támogatja az ez irányú tevékenységeket, s ösztönzi a különböző oktatási intézmények közötti együttműködést és tapasztalatcserét. Ennek érdekében a témával mind elméleti, mind gyakorlati szempontokból sokrétűen foglalkozó önálló honlapokat szentelnek. Emellett igen nagyszámú nemzeti és nemzetközi civil és szakmai szervezet is szakosodott az állampolgári ismeretek oktatásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés bátorítására, s a téma oktatásával kapcsolatos tapasztalatok (tartalmak, módszerek) elektronikus úton való közzétételére.

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül bemutatjuk a legfontosabb angol és francia nyelvű honlapokat (linkeket), amelyek mind elméleti, mind gyakorlati tekintetben az érdeklődők számára pótolhatatlan segítséget nyújtanak az állampolgári ismeretek oktatásával ismeretek oktatásával kapcsolatos pedagógiai-módszertani, nevelési és filozófiai kérdések megismeréséhez.

Három összefoglaló igénnyel készült tanulmányt, ill. cikket teljes terjedelemben eredeti nyelven közlünk, ezek jól illusztrálják, a témával kapcsolatban fejlett országokban uralkodó felfogást. Tartalmukat röviden magyarul is ismertetjük.


Tartalom

  • Az állampolgári ismeretek oktatása Nyugat-Európában és az USA-ban • Fontos linkek
  • A tolerancia • A demokratikus cselekvés fundamentuma
    A Bertelsman Csoport politikai kutatásokkal foglalkozó részlege és a Müncheni Ludwig-Maximiliens Egyetem Alkalmazott Politikatudományi Kutató Központja "Oktatás a demokráciáért és a toleranciáért" c. projekt keretében az elmúlt években a toleranciára és demokráciára történő nevelés iskolai és iskolán kívüli oktatásának előmozdítására oktatási segédleteket, módszertani útmutatókat fejlesztett ki és az állampolgári ismeretek oktatása terén működő pedagógusok, képzők részére számos tréninget szervezett. Mintegy a projekt summázataként, a jelen terjedelmes tanulmányban kísérlet történik a tolerancia fogalmának operacionalizált definiálására.

 

A rovatot Forgács András állítja össze

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.