<

Tartalom


Fordította
Kádár András
Országos Közoktatási Intézet
Budapest, 2001


A könyv megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta
A fordítás a New School Management Approaches című kiadvány
(OECD, Paris, 2001) alapján készült
© OECD, 2001
Hungarian translation © Kádár András, 2001
Olvasószerkesztő: Majzik Katalin
ISBN 963 682 489 4
Országos Közoktatási Intézet
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató
Tördelés, nyomdai előkészítés: Czikora Petra
A nyomás és a kötés a Praktigráf Kkt. gondozásában az Érdi Rózsa Nyomdában készült
Felelős vezető: Juhász László

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.